• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Mensenhandel is een ernstig misdrijf en vormt een grove schending van de rechten van de mens. Uitbuiting staat centraal en de omstandigheden waarin slachtoffers verkeren zijn schokkend. Om deze reden geeft het Openbaar Ministerie (OM) prioriteit aan de opsporing en vervolging hiervan.

Mensenhandel is als zodanig strafbaar gesteld in art. 2:239 van het Wetboek van Strafrecht. Hiervoor kan in beginsel een maximum gevangenisstraf van negen jaar worden opgelegd, meldt het OM.

Hogere straffen
Onder bepaalde omstandigheden kan zelfs een hogere straf worden opgelegd. Twaalf jaar als het feit door meer personen is gepleegd, vijftien jaar als de mensenhandel betrekking heeft op kinderen, achttien jaar als de mensenhandel zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft en maar liefst 24 jaar als het de dood ten gevolge heeft.

Uitbuiting
De definitie van de Verenigde Naties van mensenhandel is gericht op uitbuiting; namelijk onder dwang of misleiding economisch voordeel trekken uit iemands afhankelijkheidspositie. Volgens ons Wetboek van Strafrecht Artikel 2:239 betreft mensenhandel, naast seksuele uitbuiting, ook gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te
vergelijken praktijken.

Mensenhandel
De Procureur-generaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken op het terrein van de strafrechtelijke handhaving van mensenhandel en andere vormen van migratiecriminaliteit, zoals mensensmokkel. Het fenomeen krijgt daarom ieder jaar weer aandacht in het OM Jaarverslag en zeer recentelijk in het Jaarplan 2013 van het OM. Curaçao heeft de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet in de bestrijding van mensenhandel.

Bewustwording
Een bredere bewustwording van het probleem binnen de samenleving is ook belangrijk om mensenhandel tegen te gaan. Het Openbaar Ministerie wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Signalen over mogelijke uitbuitingssituaties worden door het OM nauwlettend onderzocht en kunnen leiden tot het instellen van opsporingsonderzoeken.

Artikel 2:239 “Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid” uit het Wetboek van Strafrecht:

[scribd id=121783696 key=key-24skoa6duh2bermh0ld mode=scroll]

5 reacties op “Aandacht voor aanpak mensenhandel op Curaçao”

 1. Mensenhandel is fouter dan fout, maar ik denk dat het op ons eiland wel meevalt. Iedereen denkt bij mensenhandel meteen aan de prostitutie, maar 99% daarvan is toch echt uit vrije keuze.

  Het is echter makkelijk voor personen werkzaam in de prostitutie om te beweren dat ze slachtoffer zijn van mensenhandel. Vanaf dat moment hoeven ze het eiland niet meer te verlaten en wordt er voor hen gezorgd omdat ze ‘slachtoffer’ en ‘getuige’ zijn,.

 2. heel goed, de aandacht voor mensenhandel! een zeer ernstige schending van mensenrechten. Ben erg nieuwsgierig naar de concrete stappen die zijn en worden gezet. Awareness, samenwerking tussen en met alle ketenpartners zeer van belang om signalen zichtbaar te kunnen maken en te kunnen beoordelen! Veel succes!

 3. Inderdaad, druk uit het buitenland en haast om van de diverse negatieve lijsten af te komen waar het eiland op staat. Curacao staat niet echt positief bekend helaas.

 4. Denk dat de USA ook druk hebben uitgeoefend. Curacao was “tier 2” (niet best) op dit punt. Daar houden ze niet van.

  In 2012 schreef het State Dept. nog over Curacao…

  “There were no investigations or prosecutions of officials complicit in human trafficking. The government did not offer law enforcement training to identify trafficking victims and offenses. The government’s victim protection measures remained weak over the last year.”

  Waarom is dat lastig? Nou, de Amerikanen koppelen handelsvoordelen aan goed gedrag (subtiel neo koloniaal)

  “The Trade Policy Staff Committee (TPSC) is seeking comments from the public on whether Curaçao, Sint Maarten, and the Turks and Caicos Islands should be designated as eligible to receive benefits under the Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)”.

  En wanneer kom je in aanmerking? Jawel, als je van hun zwarte en grijze lijstjes af komt. Hoor hier lokaal weinig over. Is het voor Curaçao niet gelukt?

 5. OM wat staat er verder in jullie jaarplan? Eindelijk alle aanklachten en zaken aanpakken die betrekking hebben op Schotte en consorten ,