CURAÇAO – Ex-directeuren van Curaçao Ports Authority en van Kompania di Tou Kòrsou (KTK) zijn gisteren door de rechtbank in het gelijk gesteld. Hun voormalig werkgever sleepte hen voor de rechter, omdat zij meenden dat het bedrijf onterechte en te hoge pensioenpremies voor de directeuren betaalden.

Volgens advocaat van CPA Bertie Braam was er voor directeur Augustin Diaz (CPA) 1.414.805 gulden betaald aan pensioensverzekeringen en voor Richard Lopez Ramirez 1.387.775 gulden. Dit zou niet overeenkomen met het bedrag dat accountant Terry Hernandez had berekend: dit kwam uit op 428.971 gulden voor Diaz en 437.734 gulden voor Lopez Ramirez. De directeuren gingen niet akkoord met dit lagere bedrag waarop een rechtszaak werd aangespannen door CPA.

Ingestemd
Volgens de inmiddels gepensioneerde directeuren is het bedrag met CPA besproken en heeft het bedrijf hiermee ingestemd. De rechter gaf hen gelijk en meende uit de bewijsstukken te kunnen opmaken dat er inderdaad was ingestemd met bedrag.

Aangeklaagd
CPA en KTK trokken vorig jaar ook al aan het kortste eind. Zij klaagde de ex-directeuren in juni 2012 aan wegens verduistering van 2.7 miljoen gulden. Het Openbaar Ministerie besloot echter de mannen niet strafrechtelijk te vervolgen.

Uitspraak CPA/KTK

Uitspraak CPA/KTK 2

12 reacties op “Ex-directeuren CPA en KTK winnen rechtszaak”

  1. Hulde aan de groep van 7 die Terry Hernandez hebben aangepakt. En hoe! Hernandez verliest rechtszaak na rechtszaak, zowel bij de cilviele als bij de tuchtrechter.

    Arme Hernandez, klap na klap moet hij incasseren en uiteindelijk, hoe laf kun je zijn, beeindigt hij zijn lidmaatschap van de ACFE voordat die ook tot een voor hem vernietigende uitspraak kon komen.

    Hernandez heeft zijn zakken goed gevuld met opdrachten van de MFK mafia die zich bij voorkeur inlaat met laffe nep professionals als Anthony Cijntje en dusTerry Hernandez die precies schrijven wat de opdrachtgever wil.

    Maar inmiddels heeft Terry Hernandez bijna net zoveel veroordelingen als Schotte achter zijn naam staan, en kan zelfs de MFK het niet meer maken om hem een volgende opdracht te geven.

    Terry Hernandez is voorgoed beschadigd. Ik sluit niet uit dat we hem binnenkort terugzien als broodjesverkoper in een trukki pan.

  2. Lokoloko wilt de pensioenregeling van die 2 samen opgeteld.

  3. Ze praten over miljoenen en honderdduizenden gulden, alsof het om dubbeltjes gaat. Man man man, deze eiltaire gasten maken ons eiland kapot!

  4. Loko Loko = Lionel Stacie. Huidige General Manager van KTK. Ik vraag me af welke pensioenregelingen de overige directieleden hebben. Het zal blijken dat Mr. Loko Loko dezelfde pensioenregeling heeft als de twee voormalige directeuren. Maar dat mocht niet kenbaar gemaakt worden. Di Michi si, pero di Meme no. Fasten your seatbelts Mr. Loko Loko.

  5. Ik mag hopen dat het geld dat Terry Hernandez kreeg voor die flutrapportjes wordt terug betaald?

  6. @Kwame: Neen hoor, Loko Loko stemt niet op criminelen. Ik heb wel betere dingen te doen dan in de rij staan bij een stembureau, terwijl die criminelen lachend staan toe te kijken.

  7. @Loko Loko, Ja en zo bestelen de politici en vriendjes al jaren het volk en wat doen wij er aan? We stemmen gewoon weer op dezelfde criminelen!

  8. En weer valt de naam van Terry Hernandez.

  9. Zij hebben de rechtszaak gewonnen, dat neemt echter niet weg dat zij zich hebben verrijkt, met instemming van hun politieke vriendjes, ten koste van de gemeenschap. RvD waren hun “friends in crime” en zo was ook de aandeelhouder. Juridisch waren zij gedekt en de rechter kon dus geen andere uitspraak doen. Het is wel misselijk makend dat men zo op een legale manier het volk kan bestelen.

  10. De directeuren die een dergelijke schandalig luxe pensioenvoorziening op kosten van de gemeenschap hebben weten te verkrijgen zijn grote graaiers.

    Maar degenen die verantwoordelijk zijn voor deze overeenkomst dienen vervolgd te worden, om nog niet te spreken van de commisarissen die de andere kant op hebben gekeken.

    Waarom is Ampara dos Santos nu zo stil? Te druk met zijn illegale bouw aan de Caracasweg?

  11. Hiervoor moet iemand aansprakelijk gesteld kunnen worden. Is eindelijk Amparo dos Santos aan de beurt?

  12. Gelijktijdig horen we dat de ambtenarensalarissen mogelijk over een paar maanden niet meer betaald kunnen worden. Aan Plasterk werd in interview gevraagd wat Nederland dan zal doen. Niets dus! Eigen verantwoordelijkheid. In Nederland worden ambtenarensalarissen bevroren, wordt er een maximum gesteld aan salarissen in (semi )overheid bedrijven, gaat de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Pensioenfondsen gaan korten op uitkeringen. In Griekenland worden pensioenen en salarissen verlaagd, maar op Curacao houdt iedereen vast aan verworven rechten, periodieken, eigen dure ziektekosten regelingen en ga zo maar door..En dan verwachten dat NL zal helpen? Ik hoorde het Plasterk denken… niet uit te leggen….Eerst zelf de broekriem aanhalen.