• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over de inflatie op de BES-eilanden. Het gaat om het vierde kwartaal van 2012. Op Bonaire is de inflatie omhoog gegaan in vergelijking met het derde kwartaal van 2012, op Sint-Eustatius is het onveranderd gebleven en op Saba daalde de inflatie.

De inflatie op Bonaire is in het vierde kwartaal van 2012 gestegen naar 2,7 procent. In het derde kwartaal waren de prijzen voor de consument gemiddeld nog 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dit komt door de forse prijsstijgingen van elektriciteit en water op het eiland.

Sint-Eustatius
Op Sint-Eustatius bleef de inflatie onveranderd met 4,6 procent. De prijs van huisvesting had een verhogend effect, maar dit werd gecompenseerd door een verlagend effect van de prijzen van kleding, horeca en voedingsmiddelen.

Saba
Op Saba daalde het cijfer van 3,0 naar 2,4 procent. Dit betekent echter niet dat het leven op Saba goedkoper is geworden: de prijsstijging op jaarbasis was in het vierde kwartaal alleen wat minder groot dan in het derde kwartaal. Dat is bij meerdere producten het geval. Voornamelijk voedingsmiddelen en kleding drukten de inflatie. Voedingsmiddelen waren in het vierde kwartaat 1,3 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl dit in het derde kwartaal nog 5,6 procent was. Elektriciteit steeg procentueel wel meer in prijs.

Gemiddeld
De gemiddelde inflatie in 2012 was op de drie eilanden van Caribisch Nederland veel lager dan in 2011. In 2012 was de gemiddelde inflatie op Bonaire 2,9 procent. Dat is een stuk lager dan de 5,3 procent in 2011. De belangrijkste oorzaak van deze daling is dat de prijzen van kleding, voeding en vervoer in 2012 minder snel stegen dan in 2011. Op Sint-Eustatius was de gemiddelde inflatie 5,2 procent; wederom veel minder dan de 9,9 procent van het jaar daarvoor. Op Saba daalde de gemiddelde inflatie van 6,4 procent in 2011 naar 3,7 procent in 2012. Op Saba en Sint-Eustatius  zijn de dalingen te verklaren door de prijzen van vervoer, die in 2012 minder snel stegen.

www.versgeperst.com