• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Edith Schippers (Volkgezondheid) heeft de Kamervoorzitter laten weten dat zij achter haar keuzes en motivatie staat over de pakketmaatregelen voor Caribisch Nederland. De maatregelen zorgden voor opschudding op de eilanden, met name in de sector mondzorg en fysiotherapie.

De minister is op de hoogte van de commotie op de BES-eilanden. Schippers is zich bewust dat de initiële ingangsdatum 1 januari geen gelegenheid geeft om te anticiperen op de nieuwe situatie. Om deze reden heeft zij besloten om de ingangsdatum met een half jaar te verschuiven. Dit betekent dat de pakketmaatregelen per 1 juli 2013 van kracht worden.

Zorgvuldige invoering
“Hiermee zorgen we voor een zorgvuldige invoering”, zegt Schippers. “Alle betrokkenen in Caribisch Nederland, burgers en medische beroepsbeoefenaren, krijgen zo (net zoals dat materieel in Europees Nederland gebeurt) een half jaar de tijd om zich op de wijzigingen voor te bereiden. Voor alle duidelijkheid voeg ik daar nog aan toe dat lopende behandelingen en zelfs nieuwe afspraken fysiotherapie op verzekerde basis worden afgemaakt, mits afgerond voor 1 juli 2013.”

Gelijk met Nederland
Tot slot zegt de minister dat zij de procedure rond pakketbeslissingen voor Caribisch Nederland gelijk gaat trekken met die van Europees Nederland. Dat betekent dat zij beslissingen op pakketmaatregelen voor 1 juli van het jaar bekend zal maken, voorafgaande aan het jaar dat de wijzigingen in moeten gaan. “Dit geeft een standaardtermijn van een half jaar en zorgt ervoor dat iedereen voldoende tijd heeft zich op de maatregelen voor te bereiden”, aldus minister Schippers.

Schippers verschuift ingangsdatum wijzigingen zorg by

www.versgeperst.com