• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De werkgroep ‘Kindermishandeling: niets doen is geen optie’ op Sint Eustatius organiseert morgen en woensdag een werkconferentie over dit onderwerp in het Mike van Putten Youth Centre. De werkgroep geeft ook een training voor professionals over hoe kindermishandeling te signaleren.

In de aanpak staat het Positive Parenting Program ( Triple P) centraal, dat vooral inspeelt op hoe als ouder je kind een omgeving kunt bieden waarin deze zich op een veilige en positieve manier kan ontwikkelen tot een zelfbewust en verantwoordelijk mens.

Werkgroep
Aan de werkgroep nemen vertegenwoordigers van diverse instanties betrokken bij de Jeugd op Statia, deel. Het betreft vertegenwoordigers vanuit de lagere- en middelbare school, het departement welzijn, het Expertise Centrum St. Eustatius, de Politie, de voogdijraad, de GGD en het Centrum Jeugd en Gezin.

Aanpak
De werkgroep heeft de afgelopen maanden ondermeer hard gewerkt aan een voorstel voor een gestructureerde aanpak van kindermishandeling op Statia, die zij zullen presenteren tijdens de conferentie. Uitgenodigd voor de conferentie zijn alle organisaties die werken met – en zich betrokken voelen bij- de jeugd.

Succes
De conferentie op 14 juni van afgelopen jaar was een groot succes waarin vertegenwoordiging was van alle organisaties en iedereen zich heeft uitgesproken het onderwerp van groot belang te vinden. Tijdens de conferentie heeft dit geleid tot het in het leven roepen van de huidige bestaande werkgroep.

1 reactie op “Werkconferentie ‘Kindermishandeling’”

  1. Lees dat een werkgroep maanden hard heeft gewerkt om te komen tot een voorstel van aanpak op Statia.
    En nu??