CURAÇAO – “Het is telkens het zelfde liedje”, vindt Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). “De overheidsfinanciën vertonen grote tekorten waardoor een beroep op de gemeenschap wordt gedaan. Nu blijkt dat ambtenaren niet willen bezuinigen op de ziektekosten terwijl de rest dit wel moet doen.”

“Is dit het type solidariteit welk de werknemers in de publieke sector voor ogen hebben?”, vraagt VBC af, die uit verschillende mediaberichten heeft begrepen dat de ambtenaren niet willen bezuinigen op de ziektekostenverzekering.

Personeelslasten
Volgens de begroting 2013 bedragen de totale lasten 1.618 miljoen gulden waarvan 474 miljoen gulden bestemd zal zijn voor beloning personeel wat overeenkomt met 29,3 procent van de totale lasten. In de begroting 2013 wordt vermeld dat er dit jaar 3865 personen in dienst zullen zijn. Dit impliceert een gemiddelde jaarbeloning van 122.639 gulden per persoon. “Voor Curaçaose begrippen is dit een riante beloning”, aldus de Vereniging.

Tweedeling
Volgens de VBC wordt iedere keer de nadruk gelegd op lastenverzwarende maatregelen (inkomstenverhogende maatregelen voor de overheid) voor de bevolking en nauwelijks of niet op verlaging van de overheidsuitgaven. Dit dient te geschieden in de vorm van betaling van meer belastingen, premies sociale verzekeringen, hogere leges en retributies. “Kennelijk gaat de regering akkoord met de eis van de ambtenaren en bekrachtigt hiermee de tweedeling van de maatschappij. Heeft een Nationale Dialoog nog waarde?”

Onacceptabel
Naar oordeel van de VBC is dit een onacceptabele ontwikkeling die indruist tegen iedere vorm van solidariteit en gelijke behandeling. “Van gelijke verdeling van de pijn is geen sprake. Bovendien is dit een schoolvoorbeeld van een flagrante schending van het uitgangspunt de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dit riekt naar discriminatie.”

Sociaal statuut
In het kader van het algemeen belang zal het sociaal statuut volgens de VBC moeten wijken dan wel zullen de aangekondigde lastenverzwarende maatregelen voor de rest van de gemeenschap uitgesteld moeten worden tot 2016 na afloop van het sociaal statuut. “Aan de bestuurders en parlementariërs om snel hierover een besluit te nemen”, vindt de vereniging.

9 reacties op “Verdeling tekorten overheidsfinanciën”

 1. Allemaal vriendjes van elkaar! Hierdoor zullen ook niet zo snel veranderingen komen…. als wij nee zeggen tegen het ziektekosten beleid wordt het gewoon ingevoerd zonder overleg met vakbonden. De ambtenaren zijn allemaal familie en vriendjes van onze pollitieke statenleden!

  Panden worden gehuurd van vriendjes en ja wat zal betrokken ambtenaar/ minister voor terugkrijgen?

 2. On his first full day in office, President Obama has issued executive orders which, he says, will usher in a new era of openness and transparency in government.
  Attending a swearing-in ceremony for senior White House staff, Mr Obama announced strict new rules on lobbyists and their gifts to federal civil servants.

  He said public service was a “privilege” and not about advancing yourself, your friends or your corporate clients.

 3. Vele “taken-ministers ” keren over 6 maaanden weer terug naar hun oorspronkelijke, vaak commerciële, werkkring.
  B.v Hodge als directeur van de PSB. Dachten we nu echt dat hij invloed- en kapitaalrijke personen de komende tijd tegen de haren in gaat strijken? Hij kijkt wel uit. Die kunnen gewoon dreigen weg te gaan bij de PSB en erger. Dat zullen de PSB- bazen van Hodge niet leuk vinden.
  Nee, van het kabinet Hodge kunnen we geen baanbrekende acties/initiatieven verwachten.
  Men had gewoon Betrian moeten laten door regeren. Geen commerciële belangen meer. Man die overwicht,eruditie,onafhankelijkheid en vertrouwen uitstraalde. Gemiste kans en dat terwijl Curacao niet meer zo veel kansen krijgt. Over een paar maanden springt Wiels weer als het bekende duveltje uit het bekende doosje. Hoed je dan maar!.

 4. En zo hebben we een regering die discriminatie hoog in het vaandel heeft staan.
  Wij moeten met ons allen Curaçao redden want we zijn allen gelijk, alleen.. de een wat iets gelijker dan de ander.
  Een witte vertoning op het Wilhelminaplein, we hadden beter kunnen weten met een PS en Wiels.

 5. Inderdaad, ambtenaren hebben al zoveel voordelen en extras. Er bestaat zelf aparte wetgeving om hun belangen te beschermen!
  Maar zij hoeven niet te bezuinigen.
  dat betekent dat wij allemaal dubbel moeten bezuinigen, daar het ambtenarenapparaat enorm is op dit eiland.
  Gewoon de kam er doorheen en ook de hand op de knip!

 6. In een woord “walgelijk”.

 7. Tja, de ambtenaren zijn “speciale burgers”.
  Offers brengen ( die wel meevallen overigens) voor je eigen land?? Ja, als een ANDER het doet. Ambtenaren zijn gewone burgers die al zo veel bescherming genieten, dat moet eens rechtgetrokken worden.

 8. Tja, we kennen de verhalen van overheidspersoneel (inclusief overheids NV’s) dat op kosten van de ziektekostenverzekering de borsten laat vergroten in Colombia, en niet alleen het personeel ook hun familie.

  Ook is overheidspersoneel (en ook weer hun familie!) tot aan hun dood verzekerd tegen ziektekosten terwijl je in het bedrijfsleven maar voor jezelf moet zorgen na je pensionering.

 9. Alles wordt maar duurder terwijl de overheids overgaven maar steigen en dat mag de burger betalen maar die krijgt er niets voor terug. Wat doet de overheid zelf? Dienstreizen 2de klas vliegen? afschaffen van prive autos met chaffeurs? En hoe zit dat met al die gehuurde panden? Pand tegenover Wimco in Salinja. Wordt al lang gehuurd voor 45.000 per maand maar er zit geen enkele overheidsdienst in. In het WTC zitten aantal ambtenaren. hoeveel betalen we daar voor huur? en het pand naast Fortis. Wordt gehuurd maar zit nu geen enkele dienst in. weer 45.000 per maand! en zo zullen er wel veel meer panden worden gehuurd.. Laat de regerng maar goed hun eigen uitgaven doorspitten en dan zal je zien dat er gewoon een OVERSCHOT zal bestaan!