• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Sherwin Josepha (Welzijn) heeft zich vrijdag laten informeren over de voortgang van de Complementaire AOV Commissie. De commissie gaat na welke aanpassingen nodig zijn om de impact van de nieuwe AOV regeling en de Basisverzekering op minderbedeelden te verzachten.

De commissie staat onder leiding van professor Valdemar Marcha en moet binnen vier maanden haar voorstellen presenteren aan de minister. De andere leden die deeluitmaken van de commissie zijn: secretaris Jeroen Jansen (SOAW), Philip Martis (SVB), Erwin Calmes (ex-SVB), Royston Sling (APNA) en Alex Mollen (Mollen Consulting). Marcha rapporteert maandelijks aan de minister en komt in maart met haar bevindingen.

Betaalbare sociale zekerheid en zorg
De minister onderkent dat aanpassingen aan het AOV stelsel en de invoering van een Basis verzekering nodig zijn om tot betaalbare sociale zekerheid en zorg te komen. Dat betekent dat iedereen in zal moeten leveren. Tegelijkertijd heeft hij zorgen over de wijze waarop dit on- en minvermogenden zal treffen in hun portemonnee. Om die reden is er binnen het Nationale Dialoog ondermeer gesproken over een ondergrens in inkomen voor het betalen van premies en het vergoeden van tandarts- en bril kosten voor deze kwetsbare groep. Het beeld is echter nog niet compleet.

Samenhangend pakket
De commissie heeft als taak om tot een samenhangend pakket van aanpassingen te komen dat enerzijds verlichting biedt aan on- en minvermogenden en anderzijds duurzaam invoerbaar is. Zij zal niet alleen met eigen suggesties moeten komen, maar ook lering moeten trekken uit voorstellen die onder meer door Stichting Kolaborativo naar voren zijn gebracht. Het gaat dan zowel om acute zaken als aanpassingen in het pakket die per begin 2013 ingevoerd moeten worden, maar ook om een complete situatieschets van de sociale impact van deze stelselwijzigingen.

www.versgeperst.com