CURAÇAO – Het voortgangsrapport over de periode juli 2012 tot oktober 2012 door de voortgangscommissie is niet erg positief. De voortgangscommissie wijst op de politieke impasse die heeft gezorgd voor stagnatie van plannen en het uitblijven van ministeriele overleg.

Vanwege de politieke beslommeringen is deze vijfde rapportage gebaseerd op een uitvoeringsrapportage, die door de minister van Justitie is ingestuurd op 11 oktober 2012. Er is dus ditmaal geen onderzoek ter plaatse verricht.

Noodzaak
Een belangrijk punt voor de commissie zijn de plannen voor nieuwe organisaties zoals het Korps Politie Curaçao. “De financiering van de plannen van aanpak blijft een zorgpunt gelet op de begrotingsproblemen van Curaçao. Dit is te meer een zorgpunt, omdat de Commissie heeft kunnen constateren dat alle betrokkenen (politiek, ambtenaren,uitvoeringsorganisaties, vakbonden e.d) de noodzaak en de inhoud van de plannen van aanpak ten volle ondersteunen.”

Vijfde voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Curacao

www.versgeperst.com