• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De uitspraak in de zaak van stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) tegen de overheid inzake Raffinaderij Isla, is ‘teleurstellend zowel in juridisch als in maatschappelijk opzicht’. Dat concludeert professor Lodewijk Rogier, bijzonder hoogleraar Staats- en Bestuursrecht.

Rogier, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Curaçao, kwalificeert de uitspraak als één ‘die het aanzien van het Hof en de reputatie van het bestuursrecht als rechtsbeschermingsrecht voor de burger niet ten goede komt’.

Brief
Op 28 mei kwam er, na zeven jaar procederen, een eindvonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie inzake het door de overheid geweigerde verzoek van SMOC om de vergunning van Isla te handhaven. In de uitspraak van 1 september 2011 had de rechter besloten dat de overheid een brief naar Isla moest sturen waarin de overtredingen werden benoemd (onder andere overschrijdingen vergunde hoeveelheden zwaveldioxide in de lucht), en dat Isla daarmee moest ophouden. Die brief kwam er, maar Isla ging in beroep en de overheid trok de brief weer in.

Terughoudend
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelde dit beroep van Isla in april 2012 en deed op 28 mei 2012 uitspraak. Isla werd in het gelijk gesteld en de overheid hoefde niet op te treden. “Het Hof toont zich bepaald niet de actieve onderzoekende en de burger tegemoetkomende bestuursrechter waar bij de invoering van de Landsverordening administratieve rechtspraak op was gehoopt”, vindt Rogier. “Het maakt zeer terughoudend gebruik van zijn interpretatieruimte; motiveert uiterst beknopt en laat vele vragen liggen. SMOC staat nu na zeven jaar procederen bij de bestuursrechter met vrijwel lege handen.”

Reputatie
SMOC is ‘uiteraard zeer teleurgesteld over het definitieve vonnis’, en vindt in haar teleurstelling steun van professor Rogier. De professor vindt dat het Hof als bestuursrechter een kans heeft laten liggen om de oplossing van een groot maatschappelijk probleem een stap verder te brengen.

Lees de gehele publicatie van professor Lodewijk Rogier:

[scribd id=118947733 key=key-qbqamjsyutm49mfjmus mode=scroll]

5 reacties op “Hoogleraar bekritiseert vonnis SMOC versus overheid”

 1. @ RasEchteWereldBewoner: Als een wereldbewoner betaamd, had ik eigenlijk van jouw verwacht meer liberale, minder bekrompen gedachtegang verwacht!

  Hoe kun je de argumenten van SMOC gelul noemen? Wanneer het welzijn van jouw kinderen en familie in het geding komen, zou je dan niet als burger de rechtsmiddelen willen hebben om dit te kunnen bestrijden, ongeacht wie de wederpartij is? Zou jij je als burger niet op gerust zijn als je weet dat de rechtstaat waar jij deel uit maakt uncorruptable is ?

  Wat betreft de greentown: Natuurlijk moet het geld opleveren om de overgang van een industrie naar het andere te kunnen bekostigen. Daarnaast zit je ook met verregaande schade aan de lokale milieu die door de raffinaderij is veroorzaakt. Mijns inziens is dit een publieke project, gerealiseerd door de overheid, voor de burgers, en niet door een corporatie, voor de corporatie!

 2. @ RasEchteWereldBewoner. Een contradictio in terminis.

 3. Gewoon gelul van SMOC. Die mensen will de ISLA weg hebben om weer een mega deal te sluiten voor een groene woonwijk waar ze veel geld aan kunnen verdienen. Een groende woonwijk dat grenst aan een droog dok maatschappij en ijzerrecycling.
  De een wilt geld om ISLA open te houden de andere wilt ISLA sluiten om dan geldt te gaan verdienen.

  We zien we hoe het gaat. Als over 10 jaar de vergrijzing binnen ISLA zover is dat er geen kennis meer in huis is sluit de tent van zelf. daar kan ik wel nog even op wachten.

 4. We weten allemaal dat je op Curacao rechters kunt omkopen… Hiermee weer eens keihard bewezen. Schoften zijn het.

 5. Jarenlang uitstekend bestuursrecht-colleges gehad van deze man op de UNA.
  Dus als Lodewijk Rogier iets vindt, hecht ik daar veel waarde aan…
  Dank voor deze toelichting, met belangstelling helemaal uitgeplozen:

  Een opsteker voor SMOC :)!