CURAÇAO – De dagen voor Oud en Nieuw zijn aangebroken en dat houdt in dat het weer tijd is voor vuurwerkshows. Er zijn regels waar je je aan moet houden als je een feest met vuurwerk wil organiseren en voor oplettend publiek is het ook belangrijk deze door te lezen. Versgeperst.com zet ze op een rijtje.

 1. Aanwijzingen van de politie moeten in het belang van openbare orde, rust, veiligheid en moraliteit altijd worden opgevolgd.
 2. Eisen en voorwaarden van de brandweer moeten altijd worden nageleefd in verband met de veiligheid.
 3. De vergunninghouder moet zoveel mogelijk maatregelen nemen om te voorkomen dat er zich ongewenste taferelen afspelen.
 4. De politie moet de vergunning op ieder moment kunnen inzien.
 5. Er moet voldoende licht zijn op de locatie.
 6. Vijftien minuten voor het afsteken van het vuurwerk moet de organisatie de politie bellen, die het vervolgens doorgeeft aan de brandweer en wachtcommandant van het wijkteam.
 7. Een capabele en volwassen persoon moet het vuurwerk afsteken.
 8. De voorschriften in de ‘Eilandsverordening Ontplofbare Stoffen Curaçao’ en het ‘Eilandsbesluit Ontplofbare Stoffen Curaçao moeten worden nageleefd.
 9. Het vuurwerk moet opgeslagen zijn in metalen vaten, voordat het wordt afgestoken.
 10. De vaten moeten ten alle tijden een goed sluitende deksel hebben.
 11. Er moet een waterslang aanwezig zijn in de directe omgeving, die aangesloten is op het waternetwerk. Als dit onmogelijk is, dan moeten er drie brandblusapparaten van tien liter zijn en minstens twee personen die deze kunnen bedienen.
 12. Vuurwerk dat niet is afgestoken, moet meteen weer opgeslagen worden in de vuurwerkopslagplaats.
 13. Het vuurwerk moet op zo’n manier worden afgestoken, dat het geen gevaar vormt voor mensen en bezittingen.
 14. Verspreiding van ongewenst vuur moet onmogelijk zijn.
 15. De afstand tussen de afsteekplek en gebouwen moet minstens 200 meter zijn.
 16. Het verkeer moet worden afgesloten van de locatie van het vuurwerk. Het materieel moet zo worden neergezet, dat het voor iedereen goed zichtbaar is. Er moet op de aangegeven plekken ook particuliere bewaking zijn.
 17. De vergunninghouder moet er voor zorgen dat de restanten van het vuurwerk zo snel mogelijk opgeruimd worden na het afsteken ervan.

2 reacties op “Regels voor vuurwerkshows”

 1. Je kan er waarschijnlijk onderuit als het je eigen gebouw betreft.

 2. Voorwaarde 15 wordt in ieder geval nooit nageleefd. Dat is ook onmogelijk voor vuurwerkshows zoals op Salina, bij Kooyman en op Zuikertuintje. Of worden deze shows nu op last van de politie verboden in verband met gevaar voor de openbare veiligheid?