CURAÇAO – De bouwplannen voor een penitentiaire inrichting op St. Eustatius zijn aangepast. Dat meldt Rijksdienst Caribisch Nederland. Als gevolg van bezuinigen in het Europese deel van Nederland zal dit plan niet voortgezet worden zoals bedoeld. Het was de bedoeling om in 2014 te starten met de bouw.

Het Bestuurcollege van St. Eustatius werd geïnformeerd over dit besluit van het ministerie van Veiligheid en Justitie op vrijdag door Gerard Bakx, directeur van de Penitentiaire Inrichting Rotterdam (PI Rotterdam). Bakx is de projectleider voor de nieuwbouw van de Penitentiaire Inrichting van Caribisch Nederland (JICN) op Bonaire en St. Eustatius. De inrichting op St. Eustatius zou een capaciteit van 30 plaatsen tellen. De einddatum was gepland in 2015.

Belofte
Hoewel bezuinigingen nodig zijn in beide delen van Nederland, heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven, het ministerie verzocht om met een kleiner en economischer plan te komen in plaats van het volledig opzijzetten van de bouw. De staatssecretaris wil in staat zijn om een belofte van drie jaar geleden na te komen.

Aangepast plan
Het aangepaste plan voor de nieuwe gevangenis op Statia zal een flexibele opzet omvatten met mobiele eenheden van twaalf cellen met een capaciteit van achttien ruimtes. De bouw en de oplevering van deze gevangenis zullen in 2015 plaatsvinden. In deze context zullen de datum van oplevering en de locatie op Man-oWar onveranderd blijven. Hoewel het plan kleiner en goedkoper zal zijn, zal het ontwerp vele van dezelfde geplande elementen van de originele gevangenis omvatten.

Afgescheiden ruimtes
Er zullen kleinere afgescheiden ruimtes zijn voor vrouwen, jongeren, personen in voorarrest en personen die veroordeeld zijn. Het conceptplan voor de penitentiaire inrichting voor Statia is ter goedkeuring aan de staatssecretaris gepresenteerd. In 2013 zal het ministerie van Veiligheid en Justitie starten met het sluiten van verschillende van de 29 penitentiaire inrichtingen in het Europees deel van Nederland.

www.versgeperst.com