• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het zorgpakket van verzekerden in Caribisch Nederland wordt jaarlijks geëvalueerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Edith Schippers stelt op basis van deze evaluatie het nieuwe pakket vast. Zowel in Europees als in Caribisch Nederland moet op allerlei terreinen worden bezuinigd.

Dit geldt ook voor het zorgpakket op de BES-eilanden en worden per 1 januari een aantal wijzigingen doorgevoerd:
– eenmalige sanering in de mondzorg voor verzekerden van achttien jaar en ouder wordt niet meer vergoed
– orthodontie voor verzekerden van achttien jaar en jonger wordt niet meer vergoed
– fysiotherapie en oefentherapie die voorkomen op de lijst van aandoeningen waarvoor een fysiotherapeutische behandeling en oefentherapie wordt vergoed geldt dat de eerste twintig behandelingen per indicatie voor een verzekerde van achttien jaar of ouder niet meer worden vergoed
– de lijst van aandoeningen waarvoor fysiotherapeutische behandelingen en oefentherapie wordt vergoed, wordt een aantal aandoeningen geschrapt
– van de hulpmiddelen wordt een aantal niet meer vergoed, waaronder krukken, loophulpen met drie en vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens
– eerstelijns psychologische zorg bij werk- en relatieproblemen wordt niet meer vergoed
– het aantal uren dieetadvisering wordt teruggebracht van vier naar drie
– ook zijn er wijzigingen op het gebied van medisch- specialistische zorg met betrekking tot vruchtbaarheid (IVF) gerelateerde behandelingen.

Overgangsregeling
De minister realiseert zich dat de maatregelen als ingrijpend kunnen worden ervaren. Vandaar dat minister Schippers kiest voor een zorgvuldige invoering hiervan. Er komt een overgangsregeling, zodat burgers en zorgverleners in Caribisch Nederland (net zoals dat in Europees Nederland gebeurt) een half jaar de tijd krijgen om zich op de wijzigingen voor te bereiden. Er is nu voor gekozen om de essentiële zorg (dat is zorg bij huisarts, ziekenhuis en specialist) bij deze maatregelen te ontzien. Over de overgangsregeling zullen in het nieuwe jaar de details bekend gemaakt worden.

Stijgende kosten
Vorig jaar bedroegen de zorgkosten in Caribisch Nederland 60 miljoen euro, waarvan 30 miljoen euro door de eilanden zelf werd opgebracht, Europees Nederland nam de andere 30 miljoen voor zijn rekening. In 2012 zullen de zorgkosten zo een 80 miljoen zijn. Europees Nederland betaalt daarvan circa 50 miljoen.

www.versgeperst.com