• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De vergadering over de begroting 2013 is verzet en dat geeft de Staten meer tijd om zich te buigen over het advies van de Raad van Advies (RvA). De RvA vindt dat de Nota van Financiën vele tegenstrijdigheden en onvolkomenheden bevat en dat geen inzicht is gegeven in de verbetering van het onderwijs.

“De Raad is van mening dat kwalitatief hoogwaardig onderwijs naast studieboeken en andere leermiddelen ook goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten vereist. De Raad kan uit de ontwerpbegroting 2013 en de toelichting daarop niet opmaken of de regering in het dienstjaar 2013 voornemens is om de nodige prioriteit daaraan te geven”, concludeert de Raad. Het adviesorgaan publiceerde gisteren hun advies over de ontwerplandsverordening begroting 2013.

Nota
“In ‘Tabel 4 Recapitulatie  is het financieringssaldo op nul (0,0) gesteld voor het dienstjaar 2013, maar in het laatste tekstblok op pagina 13 van de Nota staat dat het financieringssaldo in het dienstjaar 2013 positief is”, schrijft de RvA. MFK-fractieleider Gerrit Schotte wees begin deze week in zijn brief aan Statenvoorzitter Mike Franco al op tegenstrijdigheden in de Nota van Financiën.

Transparantie
Verder vindt de RvA dat de Algemene Beschouwingen bij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn over het algemeen weinig informatief zijn. De Raad constateert ook dat over geen enkel dienstjaar financiële verantwoording afgelegd sinds het ontstaan van het land Curaçao op 10 oktober in 2010. De Raad is van mening dat de beoogde transparantie nog niet gerealiseerd wordt en adviseert de regering hiervoor zorg te dragen.

Aanwijzing
Curaçao kreeg op 13 juli een aanwijzing van Nederland en werd daarmee gedwongen om flink te bezuinigen. Er moest een tekort van 98 miljoen op de gewone dienst van de dienstjaren 2010 en 2011 per 1 september 2012 te worden gecompenseerd met overschotten in 2012 en zonodig verdere dienstjaren. “Uit de Algemene Beschouwingen blijkt dat het tekort zal worden gedekt uit een dividendafdracht door Refineria di Kòrsou (RdK) voor een jaarlijks bedrag van 17,8 miljoen gulden gedurende de komende zeven jaren”, schrijft de Raad.

Toelichting
“Het voornemen om voornoemde tekorten deels te dekken met toekomstige dividendontvangsten van RdK druist in tegen de aanwijzing”, concludeert de RvA. “Verder merkt de Raad op dat het bedrag van 17,8 miljoen gulden niet is toegelicht met realisatiecijfers en betrouwbare projecties van financiële resultaten van RdK. De Raad adviseert de toelichting aan te vullen en zo nodig de ontwerpbegroting 2013 aan te passen.”

Vergadering
De Centrale Commissievergadering waarin de ontwerpsbegroting 2013 wordt behandeld is verplaatst naar maandag 7 januari. Het geheld advies van de RvA is hier te lezen.

1 reactie op “Raad van Advies zet kanttekeningen bij begroting”

 1. Te beginnen met wat men hier op het eiland hard nodig heeft.
  En dat zijn creatieve mensen die creatieve dingen kunnen maken en verkopen om zo zichzelf te kunnen onderhouden.
  Creativiteit op school ontwikkelen is leuk en als je later jouw eigen geld ermee kan verdienen is het nog leuker.
  Hier moet meer nadruk opgelegd worden, want het kan niet zo zijn dat een toerist opgescheept wordt met een souvenir uit China als hij op, Curaçao is. Je voelt je als toerist bedondert.