• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Uit de Zorgrekeningen Curaçao die vandaag door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) zijn gepubliceerd blijkt dat Curaçao in 2011 meer dan 900 miljoen uitgaf aan zorg, 6006 gulden per hoofd van de bevolking. Het rapport werd tijdens de persconferentie van de ministerraad gepresenteerd.

Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft Curaçao zorgrekeningen gepubliceerd. Interim-minister Stanley Bodok kondigde tijdens de persconferentie aan dat vanaf ieder jaar in oktober de zorgrekening wordt gepubliceerd. Het doel van zorgrekeningen is om de maatschappelijke uitgaven aan zorg, de geldstromen in de zorgsector, te beschrijven. De eerste zorgrekeningen beslaan de periode 2008 tot en met 2011.

Uitgaven
Van alles wat met elkaar wordt verdiend, het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Curaçao, ging in 2011 16,6 procent op aan zorguitgaven. De zorguitgaven bestaan in 2011 voor 83 procent, 750 miljoen, uit uitgaven voor gezondheidszorg en voor 17 procent, 150 miljoen, uit uitgaven voor welzijnszorg. Als percentage van het BBP is dit 13,8 en 2,8. De uitgaven voor gezondheidszorg zijn in 2011 per hoofd van de bevolking 4.996 gulden. Die voor welzijnszorg zijn 1.010 gulden.

Stijging zorguitgaven
De stijging van de zorguitgaven op Curaçao bedroeg in de periode 2008 tot en met 2011 15 procent, gemiddeld 5 procent per jaar. Bovengemiddeld waren de uitgavenstijgingen voor laboratoria (23 procent), huisartsen (22 procent), ziekenhuizen (19 procent), voor- en naschoolse opvang (17 procent) en specialistenzorg (17 procent).

Koplopers zorguitgaven
Van de zorguitgaven komt 60 procent ten laste van de overheid. 26% van de zorguitgaven is gefinancierd uit premie opbrengsten van de publieke ziektekostenverzekeringen. Binnen de gezondheidszorg wordt de top vier van uitgaven gevormd door ziekenhuizen (24 procent), leveranciers van geneesmiddelen (19 procent), verstrekkers van (wijk)verpleging en thuiszorg (10 procent) en specialistenpraktijken (9 procent). Binnen de welzijnszorg zijn de twee koplopers de verstrekkers van jeugdhulpverlening en internaten (32 procent) en de verstrekkers van gehandicaptenzorg (29 procent).

Zorguitgaven Curaçao en Nederland
Omdat de organisatie en inrichting van het zorgsysteem op Curaçao veel gelijkenissen heeft met dat van Nederland, zijn de zorguitgaven van beide landen met elkaar vergeleken. In Nederland waren in 2011 de zorguitgaven 14,9 procent van het BBP. Op Curaçao is dit 16,6 procent. In Nederland waren de uitgaven per hoofd van de bevolking in 2011 omgerekend 12.402 gulden. Dit betekent dat Curaçao met zijn 6.006 gulden per hoofd van de bevolking ten opzichte van Nederland 52 procent minder uitgeeft. Indien de uitgaven per hoofd van de bevolking op Curaçao op het zelfde niveau zouden liggen als in Nederland dus 12.402 gulden per jaar, zou dit komt overeen met een bedrag van ruim 1.8 miljard gulden. Als percentage van het BBP van Curaçao zou dit uitkomen op 33 procent.

Curaçao en de rest van de wereld
De gezondheidszorguitgaven van Curaçao zijn vergeleken met 64 landen, waarvan veertien Caribische landen, negentien Latijns Amerikaanse landen en 31 landen van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Met 13,8 procent heeft Curaçao, na de USA met 17,9 procent, het hoogste percentage gezondheidszorguitgaven van de 64 in het onderzoek betrokken landen.

Koopkracht
De uitgaven per hoofd van de bevolking in vergelijkbare koopkracht (PPP$) liggen op Curaçao 238 procent hoger dan het gemiddelde van de Caribische landen, 358 procent hoger dan de Latijns Amerikaanse landen en 16 procent lager dan de OECD landen. De gezondheidszorg uitgaven in PPP$ per hoofd van de bevolking liggen op Curaçao in 2010 op een vergelijkbaar niveau met Italië, Spanje, Japan, Griekenland en Nieuw Zeeland . Van de 64 landen hebben 17 (27 procent) een hoger, 5 (8 procent) een vergelijkbaar en 42 (66 procent) een lager PPP$ per hoofd van bevolking dan Curaçao.

Het rapport ‘Zorgrekeningen Curaçao 2008 t/m 2011 is digitaal te verkrijgen via de website van het Volksgezondheid Instituut Curaçao.

7 reacties op “Uitgaven zorg 2011 meer dan 900 miljoen”

 1. @Zorro, de discussie vorm die Jackson kiest is ook niet de mijne, en vaak geeft hij ook geen echte argumenten, maar inhoudeljke zaken moeten we niet uit de weg gaan.

  Als ik zie hoe St Vincent de zorg voor de mensen in districten heeft georganiseerd, dan vind ik dat toch helemaal zo gek nog nog niet. Het lijkt me dat die vorm veel meer passend is dan onze copie van NL waar we allerhande vormen van zorg niet gewoon in de wijk regelen, maar via allerlei verschillende instanties, met besturen en overhead, die vervolgens nog moeten leren samenwerken. tja..

  Als Wiels “de wijken in wil” is dit toch een heel praktisch voorbeeld? Zo doe je dat dus op een klein Caribsich eiland en het scheelt gigantisch in de kosten. De tabel in het rapport geeft die verschillen sterk aan. En wat te zeggen van de inkoopsamenwerking en de externe hulp?

  Nee, Curacao wil alles zelf doen en samenwerking, ho maar en toch liefst copie van NL. Gaat dus niet werken. Daarom had de Nederlandse Antillen als Land ook geen bestaansrecht meer, want daarbinnen (en binnen het Koninkrijk) is het toch de bedoeling dat er wordt samengewerkt. Alleen daarom al zal Curacao zelfstandig worden.

 2. @ Philippe Maaskant. Laatst hier met Jackson dialoog gehad over kleine zelfstandige landen en hoe die zich redden. Wat zegt de WHO over St. Vincent and the Grenadines (120.000 inwoners).

  Ik had er echt geen zin in om dat uit te zoeken en op zeker Jackson weer in zijn hemd te zetten. Hij vindt dat juist leuk, helaas.

 3. 500 gulden per maand per inwoner,dat lijkt mij best wel veel.
  Een stevige kluif voor hervormers om dit gedrag en bedrag om te buigen.

 4. @All. Laatst hier met Jackson dialoog gehad over kleine zelfstandige landen en hoe die zich redden. Wat zegt de WHO over St. Vincent and the Grenadines (120.000 inwoners).

  Over de organisatie daar…

  “Health services are offered at the primary and secondary levels. 38 health centers in 9 health districts facilitates the delivery of primary care. Each health center is required to have a minimum complement of a staff nurse/midwife, a nursing assistant and a community health aide. The health team also includes the district medical officer, environmental health officer, family life educator, social worker and pharmacist. Secondary care is offered at Kingstown General Hospital . This is a 209-bed referral hospital offering various categories of specialist care. Acute care, not requiring specialist intervention, is also provided by 5 rural hospitals with a combined capacity of 58 beds.”

  Over samenwerking bij de inkoop bijv.

  ” Health supplies: St. Vincent and the Grenadines procure all drugs and equipment from the Organization of Eastern Caribbean States Pharmaceutical and Procurement Services (OECS-PPS). Vaccines are access through the Pan American Health Organization (PAHO) revolving fund.”

  Over externe samenwerking bijv.

  “External technical cooperation and financing: Financial and technical assistance to development of the health sector was provided by PAHO, CAREC, CFNI, CDB, CEHI, Kingstown Medical College, the World Bank, and the governments of Cuba, Japan and Taiwan specifically in solid waste management, public health, hospital extension, health education and the training of health personnel, research activities and infrastructural development.”

  Over de kosten (wat gedateerd) bijvoorbeeld

  “Health sectoral expenditure and financing: From 1995 to 1999 Government expenditureon health amounted to EC$ 31.13 million per year, 3.9% of the GDP. In 1999, health expenditure amounted to EC$ 37.34 million, 13 % of the recurrent expenditure and 4.2% of the GDP. In 1999, 32.8% of the budget went to hospital services, 12.2% went to community health services, and 13.1% to pharmaceuticals. In 1999, user fee collections was 2.21% of total health expenditure, less than the projected 6%.”

 5. het bedrag is wel erg hoog, gezien wat er geboden word, we hebben slechte ziekenhuizen, verouderde apparatuur en ons personeel hebben echt geen top salarissen.
  is het misschien ook dat onze mensen als ze een beetje ziek zijn al bij de dokter staan, kunnen we misschien ook een drempel maken door een eigen bijdrage te vragen.

 6. Zolang mensen die zich ”dokter” noemen zich op Curaçao vestigen om zoals ze vaak zelf zeggen ”om rijk te worden” zal de overheid met spoed iets hieraan moeten doen.
  Op dit moment kan zo’n ”dokter” iemand zo lang hij maar wenst ”in behandeling” houden want alles wordt toch vergoed.
  Mensen moeten zich bewust van worden dat een zorgverzekering primair een verzekering is, en geen onuitputtelijke bron om eigen inkomen en luxe leventje veilig te stellen. Want dit gebeurt op grote schaal op Curaçao. Mensen worden bewust ziek gehouden of ziekten ingepraat, heb ik begrepen.

 7. De zorgsituatie baart zorgen uiteraard. De vragen zijn nooit beantwoord. Vergrijsd. Ja. Maar toch lijkt het erop dat de levenskwaliteit hoger is waardoor extreme zorg wordt tegengegaan. Hoe lang kan Bruintje blijven trekken? Hoeveel spendeert men in experts en rapporten die nooit worden uitgevoerd?