• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De economische crisis waarin Europa momenteel verkeert, treft niet-westerse allochtonen in Nederland harder dan autochtonen en westerse migranten. Dat blijkt uit het Jaarrapport Integratie 2012 van het CBS. De werkloosheid onder deze groep stijgt snel en ook de tweede generatie is nog kwetsbaar.

Uit het rapport blijkt dat de toename van de werkloosheid onder niet-westerse migranten eerder begon en harder steeg. Dit komt omdat niet-westerse allochtonen, in tegenstelling tot westerse migranten en autochtonen, vaak geen vaste baan hebben. Mensen met flexibel werk verliezen over het algemeen sneller hun baan dan mensen met een vast contract. Onder niet-westerse allochtonen was het werkloosheidspercentage 14,9 procent, tegen 5,1 procent onder autochtonen.

Bijstand
Als gevolg van de stijgende werkloosheid onder niet-westerse autochtonen, nam het aantal mensen met een bijstandsuitkering in deze groep toe. In maart 2012 ontvingen 213.000 niet-westerse migranten een bijstandsuitkering: een stijging van 44.000 ten opzichte van diezelfde maand in 2008. Onder autochtonen steeg dit aantal met 20.000.

Tweede generatie
Hoewel de tweede generatie niet-westerse allochtonen minder vaak afhankelijk is van een bijstandsuitkering en ook vaker werk heeft, is deze groep ook nog erg kwetsbaar. In vergelijking met autochtone leeftijdsgenoten zijn zij wel vaker werkloos en afhankelijk van bijstand. Dit komt volgens het rapport omdat zij vaak jonger zijn als ze willen gaan werken en doordat de jeugdwerkloosheid over het algemeen relatief hoog is.

www.versgeperst.com