CURAÇAO – MFK-leider Gerrit Schotte vindt dat het ‘grandioze werk’ van demissionair interim-premier Stanley Betrian niets voorstelt, nadat gisteren de suppletoire begroting 2012 is besproken in de Staten. “De MFK heeft het slecht voorbereide wetsontwerp, dat vol foutieve cijfers en tabellen zit, bekritiseerd.”

“Aangezien dit wetsvoorstel één van de cruciale punten was om met een interim-kabinet te komen, kunnen wij concluderen dat zij zijn gekomen om te jagen en niet daadwerkelijk de toestand van het land aanpakken. Als dit het grandioze werk is dat Betrian is komen doen, dan stelt het helemaal niets voor”, meent Schotte.

Feitelijke onjuistheden
“Minister van Financiën José Jardim gaf aan dat hij een paar ‘feitelijke onjuistheden’ heeft veranderd en verder niets. Zo is er meer incoherentie(onsamenhangendheid) in het document gepresenteerd aan het parlement.” Als voorbeeld geeft Schotte dat op meer dan drie plekken in het wetsontwerp, drie verschillende resultaten voor het eindsaldo van de ‘gewone dienst’ worden genoemd. “Het eerste saldo dat is genoemd is een positieve van 33.4 miljoen gulden, daarna wordt in een tabel weer een positief saldo genoemd van 8.8 miljoen gulden en tot slot wordt in de ‘Nota van Financiën’ een negatief saldo van 88.1 miljoen genoemd. Welke is de juiste?”, vraagt de fractieleider zich af.

Ondemocratisch
“Vaak worden op deze manier grote veranderingen in onze begrotingswet doorgevoerd. Dit raakt op een ondemocratische wijze het heilige recht van een parlement om te controleren”, vindt Schotte. “Een meerderheid in de Staten wilde de aanvullende begroting en morgen ook de begroting 2013 laten passeren. Hierin worden onder andere de omzetbelasting verhoogd naar 9 procent en de subsidie van dertien miljoen aan Fundashon Kas Popular (FKP) stopgezet”, aldus Schotte.

24 reacties op “MFK kritisch op suppletoire begroting”

 1. @Arie
  Natuurlijk!

 2. HAHAHA, ik heb begrepen dat de door Betrian ingediende begroting grotendeels is gebaseerd op de begroting 2013 opgesteld door de Schotte-kliek! Er was niet genoeg tijd en mankracht voor Betrian om een nieuwe begroting te maken.niet De man heeft dus kritiek op zijn eigen begroting ! Wat een simpele ziel .Hij heeft nooit begrepen wat een land besturen betekent. Ja, zakken vullen, reisjes maken naar verkeerde vrienden, dagvergoedingen opstrijken: daar wist hij alles van!

 3. Schotte en zijn kornuiten hebben enige tijd geleden geen sLuitemde begroting 2013 opgesteld maar een sTuitende begroting. Dus die kleine moet heel stil in een hoekje gaan zitten en goed luisteren. Misschien leert hij er dan iets van. Kan die Schotte eigenlijk niet beter emigreren naar de Cayman Islands.ZIij vriendje daar ligt ook al onder vuur. Soort zoekt soort blijkt maar weer.

 4. Kunnen ze meteen de daadwerkelijke cijfers van 2011 en 2012 bespreken. Dan kan Schotte meteen hierover uitleg doen!

 5. Schotte moet gauw zijn mond houden, Kijk maar eens naar het commentaar van de Raad van Advies op de begroting 2013 destijds van “kabinet” Schotte. De RvA zegt in andere bewoordeingen: Schotte daar klopt werkelijk helemaal niets van.
  Schotte weet het verschil niet tussen debet en credit, noch begrijpt hij wat er bedoeld wordt met activa en passiva, en zo verder. Zijn kennis en intelligentie reiken niet zo ver.
  Schotte weet allleen : eigen linkerzak, eigen rechterzak, want die heeft hij de laatste 2 jaar flink gevuld.
  Hij moet naar de avondschool (15 jaar lang) of ergens chef “lege dozen “worden. Wat een aanfluiting deze figuur.

 6. Schotte moet z’n leugenachtige mond houden.

 7. Het is voor mij onbegrijpelijk dat iemand die in het jaar 2010 (10 -10 -’10) was aangetreden als premier van Curaçao, met een surplus van NAF 50.000.000 aan baten ofwel positieve landsfinanciën, in 2 jaar tijd een tekort heeft weten op te bouwen van ongeveer NAF 180.000.000, in de min, negatieve kritiek geeft op het werk van derden, die voor hem of door zijn schuld?, heden zich tegenover Nederland moeten verantwoorden. “In het land der blinden is eenoog de koning”.

 8. PeterBon, op 19-12-2012 om 21:29
  Ik neem maar aan dat je dit met de sarcastische pen hebt geschreven…

 9. Gelezen het stuk van de MFK in de persoon van Gerrit Schotte het volgende. Tot zover ik kennis draag is een begroting een weergave van de financiële stand in het lopend jaar, 2012, van het daaropvolgend jaar (2013) ofwel wat je inkomsten en uitgaven zullen zijn in 2013. Met andere woorden men moet in het lopend jaar 2012 een weergave (beschouwing doen) geven van het wel en wee van een land in 2013 e.d. op financieel gebied (met daarnaast ook ruimte voor onvoorziene omstandigheden). Onvoorziene omstandigheden (financiële tegenslagen e.d.) vallen onder het maken van een suppletoire begroting waaraan niemand schuld heeft. Echter, onverantwoorde uitgaven maken een suppletoire begroting nodig, voor wat betreft het lopend jaar, aangezien de inkomsten en de uitgaven alkaar niet dekken (en heeft daar iemand schuld aan). In het kort kan er van de suppletoire begroting voor het jaar 2013 maar één (1) ding gezegd worden. En dat is, de begroting 2013 zoals die in de maand mei 2012 opgemaakt was klopte van geen kant. Getuige hiervan dat Nederland, als toezichthouder zijnde, al maanden bezig is onder anderen de regering Schotte erop te wijzen dat zij maatregelen moet treffen ofwel een sluitende begroting moet presenteren. Presenteren aan Nederland die toezicht had en heeft. De vingers van Schotte moeten nog altijd zeer doen van al die reprimandes, terchtwijzingen, opdrachten enz. Heeft het kabinet Schotte 1 het expres eropaan gestuurd dat anderen nu de brand moeten blussen? Immers, “de beste stuurlui staan aan wal” en hij hoeft zich op dit moment niet te verantwoorden. Dat moet Betrian dan maar in zijn plaats doen, met negatieve kritiek nogwel.

 10. “op meer dan drie plekken in het wetsontwerp, drie verschillende resultaten voor het eindsaldo van de ‘gewone dienst’ worden genoemd”

  Is dit waar of niet?

 11. Kritiek van Schotte is natuurlijk volkomen terrecht. Hij en z’n minister van financien weten dat het land er op het moment dat zij werden afgezet er financieel goed voorstond. De problemen op dit gebied zijn dus na hun aftreden ontstaan. Dat sommige mensen dat nu niet willen begrijpen, dom, dom, dom.

 12. Ikke moet langzamer hand kotsen van die vent en zijn partij. Waar haal je het lef vandaan, walgelijk. Kan OM hem niet monddood maken door hem ter verantwoording roepen voor zijn daden. Verders zou ikke graag willen weten waar al die miljoenen gemeenschapsgeld zijn gebleven, in ieder geval is het niet voor de bevolking of Curacao besteed. Kan de huidige regering tevens wat de diverse (dienstreisje) van de vorige regering nu werkelijk heeft opgebracht. Btw eind van 2012 zou het rapport van het duitse onderzoeksbureau komen, is daar al iets van bekend?????

 13. Ik heb op de website van de Raad van Advies gelezen wat de RvA schreef over de begrotingen van regering Schotte!. Hij zou zich toch bescheidener moeten opstellen. Wat een bluf figuur.

 14. Typisch opmerkingen van iemand die niet eens het besef heeft hoe het werkt

 15. De titel van dit artikel is verkeerd. Het had moeten luiden; Schotte ventileert frustraties over terecht ontslag.

 16. Laat hem zijn foutieve beslissingen ( ipv begroting ) maar eerst terugbetalen voordat deze …… zijn mond nog eens opentrekt.

 17. ik zal zo blij zijn als het OM een keer aan het werk ging.
  Dan zal Schotte wel een toontje lager zingen.

 18. Kijk Gerrit, het zit als volgt; Je moet het wel kunnen lezen, en daarna ook nog eens kunnen begrijpen. Daarnaast is het ook natuurlijk zo dat juist jij bijna moreel verplicht bent om je mond hierover te houden. Recht van spreken over de financien van dit land heb je grandioos verloren.

 19. Die durft! hoeveel koste je reisjes Schotte? Hoeveel geld heb je verspild?

 20. Ik sta volledig achter Jerrel!

  Helemaal mee eens, in plaats dat hij een fatsoenlijke inbreng begint te leveren, zit hij weer onzin uit te kramen met zijn opmerkingen die nergens opslaan.

  Ja, wanneer komt er nou ‘ns eindelijk een Wet op Screening voor statenleden. Hoe is het mogelijk dat jullie nog vrij rondlopen na de fiasco die jullie hebben achtergelaten en nu moet het volk bloeden voor jullie onbekwaamheid, hou toch ‘ns heel snel je mond joh!

 21. HahahahahahHpffffffgrmmmpfffffhahahhahaa….kan niet meer ophouden..hahahahagmpfrr hahaha….die durft!!!

 22. Spuit 11 geeft modder 😉

 23. Laat Schotte even heeeeeel snel zijn mond houden. Als er iemand is die niets van een begroting begrijpt is hij het wel. Het verleden heeft dat onomstotelijk vastgesteld.
  Het land is failliet achtergelaten door deze crimineel met zijn criminele vazallen.

  Wanneer komt de Wet voor de screening van Statenleden?? Dan kunnen deze criminelen in plaats van naar de Staten naar Bon Futuro!!

 24. Ik heb toch iets meer vertrouwen in de rekenkundige capaciteiten van drs Jardim dan in die van ls (lagere school) Schotte.

  Maar eigenlijk moet je iemand die een prive fotograaf voor hemzelf op de begroting zet al helemaal niet meer aanhoren over begrotingen.