CURAÇAO – Overheidsdiensten zijn gestart met het nazorgtraject van de ontploffing in het kruithuis van afgelopen zaterdag. Tijdens het traject worden onder meer reparaties verricht aan materiaal en infrastructuur. Daarnaast ontvangen de bewoners in de omgeving van de Seru Loraweg zorg en hulp.

De explosie bij het kruithuis aan de Seru Loraweg heeft drie levens gekost en meerdere omstanders zijn gewond geraakt. Verschillende mensen hebben aangegeven emotionele steun nodig te hebben of willen met iemand praten over de tragische gebeurtenis. In samenwerking met Skuchami hebben deze mensen een luisterend oor gekregen.

Reparaties
Wat betreft de materiële schade zijn overheidsdiensten begonnen met reparaties van de schade aan de overheidsinfrastructuur. Diensten die onder het ministerie van Verkeer, Transport en Ruimtelijke Planning vallen doen een assessment van de materiële schade, een radius dekkend van 500 meter om de plek waar het voorval heeft plaatsgevonden. Ook hebben werknemers snelle reparaties verricht aan de infrastructuur van het systeem om water te filteren. Tot slot hebben de Milieudienst en DWO aangegeven te willen helpen waar dat nodig is. Mensen met materiële schade hebben opgelopen door explosie kunnen dit doorgeven aan het Politiekorps via telefoonnummers 866-6124 of 911.

1 reactie op “Nazorgtraject explosie kruithuis”

  1. En al die asbest die nu overal ronddwarrelt en hier en daar als stukken dakplaat rondslingert? Wie ruimt dat op?