CURAÇAO – 21 miliciens van de Sociaal Vormende Dienstplicht (SVD) hebben hun groene pet ingeruild voor de felbegeerde zwarte baret met de Curaçaose vlag. Na een opleiding van vier maanden te hebben gevolgd op de marinekazerne Suffisant vond vrijdag dan eindelijk de ceremonie plaats.

De baretuitreiking vormt een symbolisch afscheid van de kazerne nadat de miliciens hier vier maanden intensief zijn gevormd. De vervolgopleiding, de Civiele Vakopleiding (CVO), vindt vooral buiten de kazerne plaats. Militair J.J. Rosaria is als ‘Best Man’ uitgeroepen en heeft voor zijn inzet een gegraveerde schaal ontvangen. Rosaria onderscheidde zich tijdens de opleiding door correct gedrag te vertonen, een teamplayer te zijn en hij is fysiek sterk.

Militair vormen
De SVD is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en het ministerie van Defensie. De Commandant Zeemacht in het Caribische gebied is verantwoordelijk voor de uitvoering van de SVD en de praktische uitvoering ligt bij de marinekazerne Suffisant. Gedurende het net afgesloten vormingsproces krijgen de militairen diverse theorie- en praktijklessen zoals militaire sporten, navigeren en exercitie. Dit gebeurt op en rondom de kazerne en tijdens enkele bivakken. De lessen staan in het teken van het verbeteren van discipline, (zelf)vertrouwen, (zelf)respect en samenwerking.

www.versgeperst.com