• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURACAO – Het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao is in de maand november 0,7 procent gestegen ten opzichte van oktober, dus van 121,6 naar 122,4. Dit is een relatief forse stijging van het gemiddelde prijspeil voor de consument gedurende een maand en dit was ook al het geval in oktober.

Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekend heeft gemaakt. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met november 2012, namen de prijzen met 3,2 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Elektriciteit,water en benzine
De prijswijzigingen met de grootste invloed deden zich voor in de bestedingscategorieën “Vervoer en communicatie” en “Wonen”. De bestedingscategorie “Wonen” werd vooral beïnvloed door de prijsstijging  van elektriciteit en water met respectievelijk 3 en 2 procent. Wat de prijsontwikkeling van de bestedingscategorie “Vervoer en communicatie” betreft, had de prijsstijging van benzine met 7 procent verreweg de grootste impact. Opvallend in deze bestedingscategorie was ook de prijsstijging van diesel met 10 procent, alhoewel deze veel minder gewicht in de schaal legde.

Lange-termijn inflatie
Het consumentenprijsindexcijfer nam tussen november 2011 en november 2012 toe van 118,4 naar 122,4, een stijging van 3,4 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand november van dit jaar was ten opzichte van de maand november vorig jaar. In november 2012 lag het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen 3,2 procent hoger dan in november 2011, dus een stijging van “het 12-maands-gemiddelde consumentenprijsindexcijfer” van 116,7 naar 120,5. De inflatie in Curaçao bevindt zich dus gedurende de afgelopen zeven maanden continu op een niveau van ruim 3 procent.

www.versgeperst.com