• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Orde van Advocaten op Curaçao heeft gisteren unaniem een nieuw bestuur gekozen. De termijn van Karel Frielink, die vier jaar Deken is geweest, liep af. Paul van de Laarschot (Vice-Deken), Nerissa Romereo (Secretaris) en Glenn Camelia (Penningmeester) hadden zich niet herkiesbaar gesteld.

Het bestuur van de Orde is thans als volgt samengesteld: Caroline Fiévez als Deken, Everett Wilsoe als Vice-Deken, Emile Huizing als secretaris en Reagan Celestijn als penningmeester.

Belangen
De Orde van Advocaten Curaçao is een beroepsvereniging waarvan advocaten lid kunnen worden. De Orde behartigt de belangen van advocaten, streeft naar een beter functioneren van het rechtssysteem en wil door voorlichting het belang van het recht in een parlementaire democratie benadrukken.

www.versgeperst.com