CURAÇAO – De Rijksdient Caribisch Nederland (RCN) organiseerde dinsdag tot en met donderdag op Bonaire een training Ambtelijke Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden Caribisch Nederland. Deelnemers kregen alle ins en outs op het gebied van algemene wet- en regelgeving.

Medewerkers van de personeelsafdelingen van RCN, de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius namen deel aan de training. Aan de orde kwamen hier onder meer onderwerpen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, het stelsel van overleg tussen werkgevers en werknemers en algemeen ambtenarenrecht. Alle deelnemers kregen een diploma uitgereikt van Sybren van Dam, directeur RCN.

www.versgeperst.com