CURAÇAO – Minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk heeft Voorafgaand Toezicht op St. Eustatius ingetrokken. De minister besloot vrijdag het toezicht te stoppen, nadat verschillende verbeteringen zichtbaar zijn geworden in verband met de begroting van het eiland.

 
“Ik heb een sluitende begrotingswijziging 2012 en een sluitende begroting 2013 goedgekeurd, het openbaar lichaam heeft tijdig haar jaarrekening ingediend, en heeft een plan van aanpak voor het verbeteren van het financieel beheer in 2013 opgesteld”, schrijft Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer.

Advies
“Daarnaast is een hoofd Financiën aangesteld. Na advies van het College financieel toezicht Bonaire, St. Eustatius en Saba heb ik daarom besloten het Voorafgaand Toezicht over de begroting van 2012 in te trekken”, voegt Plasterk daaraan toe. Het Voorafgaand Toezicht was ingesteld nadat de financiële situatie op St. Eustatius zorgelijke trekken aannam.

www.versgeperst.com