CURAÇAO – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft vandaag het wetsvoorstel voor adolecentenstrafrecht ingediend. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM). Teeven neemt zo maatregelen om slimmer en effectiever in te kunnen grijpen bij jongeren tussen de 15 en 23 jaar.

Het adolecentenstrafrecht bevat een breed pakket aan maatregelen om criminaliteit van risicojongeren effectiever aan te pakken en biedt een samenhangend sanctiepakket voor de doelgroep. Een stevige en vooral consequente aanpak van risicojongeren staat centraal. Het wetsvoorstel moet voor meer flexibiliteit zorgen bij het opleggen van straffen aan jongeren rond de leeftijdsgrens van achttien jaar.

Taakstraf
In het wetsvoorstel zijn de mogelijkheden om jongeren een taakstraf op te leggen beperkt. Een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf kan zo niet meer met alleen een taakstraf worden bestraft. De rechter krijgt daarnaast de mogelijkheid om een plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ) om te zetten in TBS, als hij vermoedt dat de veroordeelde nog een gevaar vormt nadat de opname in de inrichting eindigt.

www.versgeperst.com