• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag een brief van de Kamer van Koophandel over de bouw van een nieuw ziekenhuis en het economisch belang.

De economische toekomst van Curaçao begint bij een gedragen sociaaleconomische agenda

De discussie over het belang van een nieuw ziekenhuis voor de economie leidt af van de discussie over economisch beleid. Het economische belang van het ziekenhuis als investeringsproject is reëel, doch niet zo groot als algemeen wordt aangenomen. De totale investering van tussen 350 en 400 miljoen zal voor een groot deel naar het buitenland gaan om kennis en apparatuur te importeren. Belangrijk is echter dat op de langere termijn het ziekenhuis Curaçao in staat zal stellen om nieuwe, kennisintensieve sectoren aan te trekken en kan leiden tot beheersing van de veel te hoge kosten van de gezondheidszorg. Maar daar is meer voor nodig dan alleen een nieuw ziekenhuisgebouw, ongeacht waar dit geplaatst wordt.

Wat het debat over de plaats voor een nieuw ziekenhuis geheel ten onrechte over het hoofd ziet is, dat de Curaçaose economie zich niet alleen geconfronteerd ziet met torenhoge lasten, maar zich bovendien in een overgangsfase bevindt, waarin versterking van de traditionele pilaren van de economie niet meer voldoende is en zeker geen economische groei ten gevolge zal hebben. Er moeten economische activiteiten of sectoren worden ontwikkeld die steeds verder van de traditionele pilaren afliggen, willen wij groeien en de ‘state of the art’ voorzieningen, waar wij aan gewend zijn, kunnen handhaven.

De economische toekomst van Curaçao voor de komende jaren zal worden bepaald door twee centrale thema’s. Het eerste thema betreft de economische sectoren, die van oudsher hun fundament hebben in de competitieve voordelen van het eiland: de olieraffinage, scheepsreparatie, internationale financiële dienstverlening en toerisme. Drie van deze sectoren staan voor een belangrijk moment in hun geschiedenis. De afloop van het contract voor de raffinaderij en het einde van het offshore belastingregime in 2019 vereisen vervangingsbeleid en voor de scheepsreparatie is een herpositionering in de internationale markt nodig.

Het tweede thema van de toekomst van de economie van Curaçao betreft de diversificatie van de economie. Economische activiteiten die kennisintensief zijn, zijn daarvoor nodig. Voor een succesvolle ontwikkeling van deze sectoren is het van belang dat Curaçao een institutionele omgeving en investeringsklimaat weet te creëren, die voor investeerders en werknemers aantrekkelijk zijn. Quality of life is belangrijk. Daarvoor biedt onze geografische ligging veel elementen, maar aan een vriendelijker immigratiebeleid, goede gezondheidszorg, goed onderwijs, veiligheid en een aantrekkelijk niveau van belastingen moet worden gewerkt.

Om de Curaçaose economie uit te breiden, moeten wij buitenlandse investeerders en werknemers, die met initiatieven en werklust hier komen, verwelkomen. Innovatieve ideeën, waarmee investeerders zich een competitief voordeel kunnen verwerven, worden voor het overgrote gedeelte geïmporteerd. Het toerisme is daar een goed voorbeeld van. Veel van de toeristische concepten die uit het buitenland zijn gekomen beschouwen wij nu als vanzelfsprekend. Zonder nieuwe ideeën komt een economie echter op een dood spoor. Ook openstelling voor buitenlandse werknemers is onvermijdelijk, al was het maar om meer schouders te hebben om de lasten van de door ons gewenste voorzieningen te dragen.

Een economische agenda en sociale agenda gaan in hoge mate samen, maar de trajecten lopen niet simultaan. Zonder eerst aan het versterken van de economie te werken, kan geen sociaal beleid worden bekostigd. De economische en sociale toekomst van Curaçao heeft een sociaaleconomische agenda nodig, waarmee duidelijke toezeggingen kunnen worden gedaan ten aanzien van economie en zekerheid ten aanzien van sociale ontwikkeling en bescherming. Daarom moeten de beschikbare middelen worden aangewend om heel concreet banen te scheppen, de sociaaleconomische infrastructuur te upgraden en de economie een krachtig oplevingsignaal, de opwaartse ‘push’, te geven waar heel Curaçao NU om verlegen zit. Het gaat om ‘konfiansa’ en ‘stabilidat’ in de toekomst.

Als de bouw van een ziekenhuis op het voormalige Amstel terrein het enige project is dat startklaar is om de zo dringend nodige push aan de economie te geven, zou die keuze dan maar gemaakt moeten worden, daargelaten de nodige aanpassingen in de structuur van het zorgaanbod die het nieuwe gebouw zal moeten katalyseren en faciliteren. Echter, bij het maken van die of van een andere keuze moet niet uit het oog worden verloren dat het vraagstuk van de financiering verder gaat dan alleen de vraag over volledig privaat of publiek/privaat financieren, omdat welbekend is of behoort te zijn, dat de medefinanciering door de overheid op niet onbelangrijke wijze door het goedkope krediet bijdraagt aan het in toom houden van de exploitatiekosten van een nieuw ziekenhuis en daarmee van de tarieven voor de betalers, en dientengevolge van de alsmaar stijgende kosten van de gezondheidszorg op Curaçao.

Onduidelijkheid blijft echter bestaan ten aanzien van zowel de financiële afwikkeling van het zogenaamde USONA traject als de geaccumuleerde exploitatieverliezen van het SEHOS. Verder discussiëren zonder helderheid over deze zaken en hun implicaties heeft geen enkele toegevoegde waarde voor de gemeenschap: heren, de economie moet op gang komen om de fundering te leggen voor het nieuwe gebouw dat ‘vertrouwen in de economie’ heet. De hand moet thans aan de ploeg!

3 reacties op “Ingezonden: nieuw ziekenhuis slechts tijdelijke impuls”

 1. @ Napoleon

  als je 50duizend buitenlanders naar het eiland wilt lokken , zullen er ,volgens de ook van economische kennis totaal verstoken onbenul Wiels, conform de 80/20 regel eerst 200.000 oorspronkeliijke curacaose arbeidskrachten moeten zijn. Dus Curacaose mannen en vrouwen : aan het werk ja !

  ps wel een goed stuk van de KvK. Een ziekenhuis bouwen is geen duurzame (=bllijvende) economische impuls maar een korte opleving.. Maar ja , weten onze nauwelijks opgeleide corruptici veel….

 2. Goed stuk, hoop dat er naar geluisterd wordt, maar ben bang dat onze “politici” het niveau missen om deze samenhang te begrijpen en ernaar te handelen…

  Verder: Het ziekenhuis gewoon overlaten aan particulier initiatief. De enige reden om er als overheid bij betrokken te zijn, is dat het meer gaat kosten dan het kan opbrengen. Immers, een particulier initiatief zal ervoor zorgen dat de kosten worden terugverdiend. Leidt dat tot een groot mooi nieuw ziekenhuis? Waarschijnlijk niet, maar wel tot een ziekenhuis dat past bij wat we kunnen en willen betalen en waarover investeerders enige zekerheid hebben. Laat de markt haar werk doen en beseffen dat we een Caribisch eiland zijn zonder natuurlijke hulpbronnen en zonder vrienden in de regio.

 3. Vijftig duizend mensen met hóge (!) opleiding het land binnen “lokken” en (zakelijke/school) voertaal ENGELS!
  De enige manier op dit eiland financieel en internationaal gezond te maken.