• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Openbaar Ministerie (OM) is sinds de ‘oilspill’ van 18 augustus bij Jan Kok gestart met een strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de olieramp. De uitslag van de monsteranalyse is inmiddels binnen en geeft volgens het OM aanleiding om nadere vragen te stellen.

In het belang van het onderzoek kan hierover nog geen verdere uitspraken worden gedaan. Het OM beperkt zich slechts met de mededeling dat de uitslag wel reden geeft om vragen te stellen en voor verdere verhoren.

Aangifte
Dit is ook medegedeeld aan stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) die naar aanleiding van de olieramp op 3 augustus aangifte heeft gedaan. Na een melding van een ‘oilspill’ wordt op Curaçao standaard een onderzoek ingesteld door de Havenveiligheidsinspectie. Dit onderzoek vindt plaats op grond van overtreding van het Havenreglement of in geval van lozende schepen, op grond van de Landsverordening Olieverontreiniging door Zeeschepen.

Straf
Daarnaast is het sinds 15 november 2011 (Nieuw Wetboek van Strafrecht Curaçao) mogelijk om het onderzoek te stoelen op overtreding van de artikelen 2:121 of 2:122 Wetboek van Strafrecht (verontreiniging oppervlaktewateren). Deze onderzoeken leiden doorgaans tot aanbieding van een (geld)transactie, waarbij de lozende partij een boete moet betalen

1 reactie op “Strafrechterlijk onderzoek olieramp wordt voortgezet”

  1. Hoe kansloos is dit eiland toch, als je gewoon toestaat dat dag in dag uit die smerige raffinaderij zijn giftige kankerverwekkende dampen over de eigen bevolking uitbraakt. Al jaren wordt er gepraat en er gebeurt niets. De politici die de boel meteen zouden moeten sluiten komen met wanredeneringen over verlies van werkgelegenheid en andere economische prietpraat terwijl ondertussen de mensen op Marchena 10 jaar eerder doodgaan als gevolg van die rommel. Het kan bijna niet anders dan dat zij andere belangen hebben en dienen dan die van de bevolking van Korsou. Het is een schande en ongelofelijk dat de yu di korsou dit maar laat voortduren. Sluiten die tent, vandaag nog. En schop die rommelende Venozolanen van PDVSA meteen van het eiland