CURAÇAO – De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) start begin 2013 een proef waarbij oud-studenten die hun studie in Nederland hebben gevolgd, hun studieschuld gemakkelijker en goedkoper kunnen aflossen. Zij kunnen hun opgebouwde studieschuld dan terugbetalen op een rekening bij de lokale MCB.

Tot op heden moeten inwoners van Caribisch Nederland die in Nederland hebben gestudeerd en studieschuld hebben opgebouwd, extra kosten maken om aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het geld moet namelijk iedere keer naar een buitenlandse rekening worden gestort. Met het nieuwe systeem kan het geld naar een lokale rekening, wat geen transactiekosten met zich meebrengt.

Proef
Het gaat hier om een proef waar slechts een beperkt aantal mensen aan mee kan doen. Deze groep heeft hier inmiddels al per brief informatie over gekregen. Mensen die geen brief hebben ontvangen, maar wel mee willen doen met de proef, kunnen voor informatie terecht bij RCN-studiefinanciering, Kaya L.D. Gerharts 13, Unit 13, telefoonnummer 717-8509 of een mail sturen aan: studiefinanciering@rijksdienstCN.com .

3 reacties op “Terugbetalen studieschuld gemakkelijker en goedkoper”

  1. Goed nieuws voor Sheldrey Osepa. O nee, zijn studieschuld is al kwijtgescholden door de MFK.

    Wanneer wordt dat nu eens onderzocht? Na Oswald van der Dijs en Stella van Rijn wordt het ook tijd om met hand-onder-de-kin af te rekenen.

  2. Komt het ook op Curacao?

  3. Kijk, dat is nog eens goed nieuws. Het lijkt wel alsof Caribsch Nederland de goede kant op gaat.