SehosCURAÇAO – De Inspectie Gezondheidszorg heeft vandaag het rapport naar de aanpak van en communicatie rondom de uitbraak van Klebsiella (KPC) in het SEHOS vastgesteld en overhandigd aan de Raad van Bestuur. Het rapport is kritisch over de wijze waarop het SEHOS met deze uitbraak is omgegaan.

Dit geldt zowel voor de aanpak zelf, deze was weinig doortastend, als de communicatie. De berichtgeving naar het brede publiek en de signalering aan de Inspectie hadden beter gekund. Verder signaleert het rapport een nog onvoldoende besef van basale hygiëne in het ziekenhuis. Tenslotte oordeelt de Inspectie zeer kritisch over een feestje op de Intensive Care tijdens deze uitbraak.

Aanbevelingen
Het rapport sluit af met een tiental aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. In de aanbiedingsbrief verzoekt de Inspectie aan de Raad van Bestuur binnen vier weken een plan van aanpak op te stellen.

KPC Rapport 5 December 2012