CURAÇAO – De negen internationaal gecertificeerde trainers die onderdeel uitmaken van het voor- en vroegschoolse programma Kaleidoscoop, zijn opnieuw gecertificeerd. Eens in de drie jaar moeten de trainers bewijzen dat zij nog steeds over de juiste kennis beschikken.

De negen leiders zijn ook benoemd tot fieldconsultant. Dit is van groot belang voor het eiland, omdat Curaçao nu zelf kan voorzien in de uitvoering, de bewaking en de borging van de kwaliteit van het programma.

Succes
Het trainingsprogramma voor kinderdagverblijven Kaleidoscoop is nu twee jaar aan de gang en blijkt een groot succes. Door het programma zijn alleen in 2011 al vijftien leidsters getraind en daarmee zijn er rond de 1400 kinderen op Curaçao bereikt. Momenteel is er een groep van 36 kindercentra in training.

Vooruitgang
Door het programma is de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen op Curaçao verbeterd. Uit interviews met drie directeuren van kinderdagverblijven die in 2011 deelnamen aan Kaleidoscoop blijkt dat de ontwikkeling van kinderen sterk vooruit is gegaan. Dit was met name te zien in hun spelgedrag en taalgebruik. Ook thuis praatten de kinderen meer, speelden ze intensiever en stelden ze meer vragen.

www.versgeperst.com