CURAÇAO – Staatssecretaris Martin van Rijn stelt dat er maatregelen moeten worden getroffen om woningen aan te passen voor ouderen op Bonaire. Ondanks dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) binnen eigen gemeente geregeld moet worden, wordt toch 230.000 euro vrijgemaakt voor de voorziening.

De commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroegen Van Rijn om een reactie op het rapport ‘Mindervalide beleid op Bonaire’. Dit rapport is uitgebracht door de Stichting Minder Validen Bonaire en stelt voorzieningen voor ouderen beschikbaar te stellen of te verbeteren. Het gaat om woningaanpassing, zieken- en taxivervoer en verhuizing/terugkeer naar Caribisch Nederland.

Niet van toepassing
Van Rijn erkent dat er qua woningaanpassing inderdaad geen voorziening is getroffen. “In Europees Nederland is dit geregeld in de Wmo”, schrijft van Rijn in een reactie op het rapport. “De uitvoering daarvan is een gemeentelijke taak. De Wmo is niet van toepassing op de eilanden. Ik onderken thans de noodzaak, mede naar aanleiding van dit rapport, om op het gebied van woningaanpassing maatregelen te treffen.”

Regelingen, projecten en pilots
Van Rijn heeft onlangs 230.000 euro toegevoegd aan een geoormerkt budget. “Dit heeft tot doel te komen tot een integrale aanpak van de sociaal economische problematiek. Het bedrag komt bovenop het al bestaande budget. Op deze wijze ontstaat de mogelijkheid voor de eilandbesturen om voor Wmo gerelateerde activiteiten, voor zover niet gedekt in andere regelingen, projecten of pilots te starten.”

Verhuizing
Hulpmiddelen, taxivervoer en thuiszorg wordt volgens Van Rijn al grotendeels gedekt door afspraken met de zorgverzekering. Hiervoor worden geen maatregelen getroffen. “In geval van verhuizing naar een andere gemeente is de nieuwe gemeente verantwoordelijk voor de benodigde voorzieningen. Het staat gemeenten vrij om onderling afspraken te maken over de continuïteit van reeds verleende voorzieningen”, aldus Van Rijn.

3 reacties op “Extra geld voor sociaal economische problematiek Bonaire”

  1. At Ongerust

    Zeg dat maar tegen de echte bonerianen en zij zullen u gelijk een klap in je gezicht geven. Nederland speelt mooi weer he. Ze helpen bonaire wel maar 20 procent van boneriaanse volk zijn gevlucht naar curacao en aruba dus wat zeg jij over een sociale en comfortabel samenleving. Ik begrijp het wel als je het over hollanders die daar op bonaire wonen. En als jij elke keer iets slechts heb te zeggen over curacao en aruba waarom ga je niet op bonaire wonen of andere bes eilanden. Maar nee zelfs jij wilt niet naar daartoe want daar is het alleen maar mooi weer spelen verder geen moer. curacao onafhankelijk in aantocht. Stres daarop maar :D:D

  2. . . . en weer een stapje verder op weg naar een sociale en comfortabele samenleving!

    Soprano’s eat you heart out, wordt maar lekker zelfstandig. . . maar straks niet massaal naar Bonaire emigreren, he!!

  3. Prima wek,goed geregeld!