CURAÇAO – De rechter heeft gisteren uitspraak gedaan in het kort geding van de consumentenbond UNKOBON tegen Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB). De verhoogde tarieven op water en stroom zijn niet redelijk bevonden. Toch hoeft WEB deze kosten niet terug te betalen aan de consument.

De tarieven op water en stroom die onredelijk zijn bevonden zijn geleverd voor 17 oktober 2012. De UNKOBON is tevreden met het oordeel van de rechter dat WEB onredelijk heeft gehandeld door de verhoogde tarieven met terugwerkende kracht te laten ingaan. Ze betreuren echter wel dat de rechter het verhaal van WEB gelooft, dat het administratief een groot probleem is om alle betaalde rekeningen te restitueren en dat hij dit zwaarder meewoog dan de belangen van de consumenten.

Eis
UNKOBON eiste dat WEB de teveel in rekening gebrachte bedragen in de rekeningen van oktober terug zou moeten betalen. Daarnaast eisten zij dat WEB restricties op zou moeten worden gelegd om hogere tarieven eerder in rekening te brengen dan voor leveringen vanaf 17 oktober 2012. Het water- en energiebedrijf stelde echter dat teruggave van de ten onrechte in rekening gebrachte en betaalde bedragen enorme kosten en grote risico’s met zich mee zou brengen.

Uitspraak
De rechter woog de belangen van beide partijen af. Enerzijds het belang van de consument om zo snel mogelijk zijn geld terug te krijgen en anderszijds de belangen van leverancier WEB die zegt dat het enorm moeilijk is om teveel betaalde bedragen op korte termijn terug te geven. De rechter woog mee dat de rekeningen over boekmaand oktober al zijn betaald en dat de rekeningen over boekmaand november al zijn opgemaakt en maximaal over een periode van 17 dagen een te hoog tarief zullen bevatten. In deze afweging vond hij het spoedeisende belang van de consumenten op Bonaire onvoldoende om de eis toe te wijzen.

2 reacties op “Consumentenbond Bonaire in ongelijk gesteld”

  1. De rechter heeft wel degelijk in kort geding (dus voorlopig) bepaald dat het WEB niet was toegestaan om de prijzen van geleverde energie te verhogen vood 17 oktober.
    WEB had namelijk het besluit van het bestuurscollege wel erg ruim uitgelegd en voerde de prijsverhoging al in op de fakturen die in oktober werden opgemaakt. Dat betekende voor veel consumenten dat ze al over de maand september (of een deel daar van) de nieuwe prijzen moesten betalen. Ook het AD schreef afgelopen zaterdag, geheel ten onrechte dat de consumentenbond het kort geding zou hebben verloren. Dat amateurs, die hele websites volschrijven, een misser maken kan ik me nog voorstellen maar dat een krant dat doet vind ik wel heel erg kwalijk.
    Kortom: Er is wel degelijk heel wat bereikt en de consumentenbond en WEB. partijen zijn door de rechter naar de onderhandelingstafel gestuurd om te kijken hoe en wanneer de het teveel betaalde zal worden terugbetaald.
    Dat het spoedeisendbelang niet door rechter kon worden gehonoreerd komt omdat er absoluut geen mogelijkheid was om voor 30 november nieuwe fakturen uit te draaien en te bezorgen.

    Gerard van Erp Bonaire

  2. Lekker dan, een mooie vrijbrief voor de grootkapitalisten!