CURAÇAO – Voor de werknemers van raffinaderij Valero op Aruba is het morgen een grote dag. Zij zijn niet akkoord gegaan met het afvloeiingspakket die werd aangeboden door de raffinaderij en zijn een zaak begonnen. De zaak wordt morgen behandeld door het gerecht in eerste aanleg van Aruba.

De groep van ongeveer 100 werknemers, die wordt vertegenwoordigd door  H. Figaroa en S. Faarup,  is om verschillende redenen niet akkoord gegaan met het aangeboden pakket. Valero wil een re-organisatie van 500 mensen doorvoeren in een periode van twee maanden, waar normaliter een re-organisatie van deze aard minimaal een jaar van te voren gemeld wordt. Er is geen rekening gehouden met het feit dat Aruba een klein eiland is met een verzadigde arbeidsmarkt.

Vriendjespolitiek
De directie van de raffinaderij heeft volgens de medewerkers niet eerlijk gehandeld, kijkend naar de selectieprocedure die tegen de wetten zijn van de directie van Arbeid. Volgens het personeel wordt  geselecteerd op basis van vriendschappelijke- en familiebanden van leidinggevenden.

Vertrouwen
Ook geven de werknemers aan dat het aangeboden afvloeiingspakket is gemaakt voor de vakbond IOWUA, waar vier leden die hebben onderhandeld wel in dienst mogen blijven. Er worden vraagtekens geplaatst hoe een sociaal pakket van 158 pagina’s in minder dan twaalf dagen geaccepteerd kan worden door de onderhandelingsleden van IOWUA. De werknemers hebben er alle vertrouwen in dat het gerecht rekening zal houden met het feit dat Valero een multinational is, die gebruik heeft gemaakt van de situatie op Aruba om de wetgevingen op gebied van arbeid, milieu, gezondheid en economie te manipuleren.

1 reactie op “‘Directie raffinaderij Valero doet aan vriendjespolitiek’”

  1. Vraag is, of dit allemaal handig is. Begreep dat de vakbond ook nog een beetje blij is dat de CAO doorloopt. Maar, stel ik ben Chinees en wil de raffinaderij kopen. Wil ik dan beginnen met arbeidsconflicten? Nee dus de koper wacht tot alles is geregeld en iedereen thuis zit. Pas dan gaan ze zaken doen. Ik begrijp de werknemers, maar voor het eiland als geheel is dit onhandig. Geen koper zolang dit duurt. Chinezen brengen vaak heel veel eigen mensen mee om de zaak te runnen en zijn stugge onderhandelaars, maar als je de zaak weer aan het werk wil hebben, moet dit niet te lang duren.