CURAÇAO – Interim-minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Dominique Adriaens kreeg donderdag de Erfgoednota 2012 uit handen van Charles do Rego, de voorzitter van de Monumentenraad Curaçao. Hierin staan voorstellen om het huidige monumentenbeleid aan te passen.

De Monumentenraad voerde eerder gesprekken met diverse stakeholders op het gebied van monumentenzorg in de binnenstad, omdat veel monumenten verwaarloosd zijn. Het uiteindelijke doel was om een gezamenlijk standpunt in te nemen over het veiligstellen van het culturele en economische belang van Willemstad. Na het overleg stelde de Monumentenraad de Erfgoednota 2012 op.

Bewustwording
Er zijn meerdere voorstellen opgenomen. Zo wil de Monumentenraad dat monumenteigenaren die hun pand later verloederen, harder aanpakken. Daarnaast moeten er fondsen vanuit de overheid beschikbaar worden gesteld voor noodherstel aan slechte panden en moet er een monumentenwacht komen die jaarlijks inspecties uitvoert. Ook pleit de Monumentenraad voor een bewustwordingsprogramma voor de Curaçaose bevolking, die mensen bewust maakt van de waarde van monumenten voor het eiland.

Fondsen
Verder wil de Monumentenraad een onafhankelijke commissie voor het beoordelen van nieuwbouwplannen, een City Manager voor Willemstad om vernieuwing te structureren en een ‘Business Improvement District’, waarin allerlei fondsen beschikbaar komen. Deze fondsen moeten er voor zorgen dat de binnenstad verbeterd kan worden.

www.versgeperst.com