• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag uiten milieuorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental hun zorgen over het toekomstplan van Oostpunt.

De overheid heeft meer dan een miljoen gespendeerd aan een Amerikaanse consultant om een toekomstplan voor Oostpunt te ontwerpen. Dit resulteerde in een zoneringsplan waarbij de consultant er al tevoren van uit ging dat zo een 50 procent van het gebied ontwikkeld zou worden Dit gaat volledig in tegen iedere logica bij het in ontwikkeling brengen van een onaangetast natuurgebied. Wetenschappers dienen eerst een volledig en diepgaand onderzoek te doen naar de natuur- en andere waarden van het gebied. Daarna bekijken ze waar er eventueel iets kan worden gebouwd of aangelegd. Het is zeer goed mogelijk dat zij concluderen dat het beter is dat er geen ingrepen in het gebied zullen plaatsvinden. Maar ook kan het zijn dat bijvoorbeeld bepaalde plekken in aanmerking komen voor bepaalde soorten ontwikkeling en dat dit zo een 9 procent van het totale gebied uitmaakt. Van zo een consciëntieuze aanpak is er dus geen sprake.

Behalve deze blunder meldde de consultant tijdens een openbare presentatie voor een volle zaal in het buurtcentrum van Montaña dat het koraalrif in Oostpunt niet zoveel voorstelt. Dit veroorzaakte een enorme consternatie bij het aanwezige gehoor. Het is immers algemeen bekend dat het koraalrif van Oostpunt tot de rijkste en fraaiste van het eiland behoort. Welke effecten zijn zoneringsplan voor Oostpunt heeft kon hij dus niet zeggen, en dat doet twijfelen aan zijn expertise op de terrestrische natuur. Vooral toen als antwoord op de vraag van een stagiaire de consultant moest toegeven dat zijn bureau geen ervaring heeft in het Caribisch Gebied.

Kennelijk wil de politiek mee met dit rammelende project en heeft ze besloten de mond van de burger te snoeren. Zij wil het Oostpuntproject uitzonderen van de bij wet voorgeschreven bezwaarprocedure. Burgers mogen wel een zienswijze naar voren brengen, een procedure die op Curaçao bij wet niet bestaat. De overheid heeft geen enkele verplichting om van deze zienswijze kennis te nemen en op de voorgeschreven wijze te beantwoorden. De overheid gaart nog verder: niet alle burgers mogen een zienswijze indienen. Alleen direct belanghebbenden. Hiermee wordt gebroken met het jarenlange recht dat iedere burger geniet om bezwaar te voeren.

De milieuorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental hebben demissionair interim-minister Dominique Adriaens en demissionair interim-premier Stanley Betrian verzocht om de lopende onrechtmatige en anti- democratische procedure stop te zetten en te besluiten om over te gaan tot de juridisch correcte procedure. Nadat een reactie van de ministers uitbleef hebben de twee organisaties een gelijk verzoek bij waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede ingediend. Hopelijk besluiten onze bestuurders dat ons eiland spoedig weer op de democratische en legale route worden geplaatst.

11 reacties op “Ingezonden: overheid snoert mond van de burger”

 1. @All. Mooie natuur, maar hoe en waar en hoe vaak kunnen we er als burgers van genieten? En als dat niet kan, is dan een discussie over maatschappelijk nut mogelijk?

 2. http://www.knipselkrantcuracao.com/2012/11/opdrachtverstrekking-overheid-voor-plan-oostpunt-in-opspraak/

  Meer verhelderende info over onze exclave Oostpunt.
  Versgeperst, dit mag ook op jullie website.

 3. @Nardy,

  Gohhh, Ik ben toch op je harde schijf blijven hangen.

 4. @ Henkie
  Waar zijn die milieudeskundigen? Zolang de natuur, rooien, straten enz enz nog steeds vol liggen met vuil dat illegaal gestort is en waar de milieudienst niets aan doet kunnen we beter helemaal niet over deze tak van deskundigen spreken.
  Vandaag gezien dat er op de Caracasbaaiweg afslag Weg naar Fuik een trucklading afval gedumpt is.
  Als met zo “deskundig” is zou ook daar veel meer aandacht aan besteed worden.
  Zoek uit waar dat vandaan komt, leg zware boete’s op en zorg dat die betaald worden!
  Als Oostpunt ontwikkeld gaat worden en er geen betere controle is op illegale vuilstort dan is er gelijk een nieuwe shut bijgekomen.
  Er wordt al jarenlang gesproken over het feit dat de “mentaliteit moet veranderen”! Nou met praten kom je niet ver.
  Waar blijft de controle op garagebedrijven? (de goede niet te na gesproken) Er is olie op Curaçao gevonden!! Daar hoef je dus geen proefboringen voor te doen. Kansen voor milieudeskundigen, waar ook vandaan, zijn er genoeg en controle op bovenstaand behoort ook tot hun taak.

 5. Greenpeace, here we come….

 6. @john de rooij: Alles draait om geld, ik zou zeggen af blijven van dit mooie stukje natuur.

  Op zich een prima idee John. Overheid wilde het niet kopen maar wel op andermans kosten er een natuurgebied van maken. Dat mocht niet van de rechters, niet volgens de wet.

  Willen jij, Chris Schmitsz, Leon Pors, Amigoe di Tera en Defensa Ambiental dit prachtige stukje natuur hebben hebben? Koop het, en jullie mogen met 50% ermee doen wat je wil. Wel nadat je plannen hebt ingeleverd, en allehande toestingscommissies, burgerlijke inspraakprocedures en milieugroepering-guerilla acties hebt doorstaan 🙂

 7. Er van de zomer op vakantie geweest, een verschrikkelijk mooi ongerepte stukje natuur dit wil je toch niet vol gaan bouwen met oerlelijke gebouwen wat hotels toch zijn. Alles draait om geld, ik zou zeggen af blijven van dit mooie stukje natuur.

 8. ER werken mensen bij de millieudienst die nog niet eens het grofvuil van kleinvuil kunnen onderscheiden laatstaan ………………………………..? maar wel de hele dag een beetje rondrijden in de airco en ouwehoeren bij de Toko’s

 9. Mijns inziens gaan Chris Schmitsz en Leendert (Leon) Pors en nu ook Amigoe dit Tera en Defensa Ambiental in hun gezamenlijke VIJFDE (!!) betoog (excl die in de andere kranten) aan enkele essentiële zaken voorbij:

  Rufus S zei het in zijn comment zo helder: “Het betoog van Schmitsz is weer hetzelfde als sinds de jaren 90, toen hij ook mondstuk was van zelfde groepje die zich steeds eigenaartje willen maken van andermans terrein, op kosten van de gemeenschap. Dat is niet alleen bj Oostpunt het geval. Ze denken niet aan anderen, maar zelf lekker heerlijken ten koste van Curacao. Willie Maal heeft altijd gepleit voor gecontroleerde duurzame ontwikkeling van delen van Oostpunt en heeft telkens gerechterlijk gelijk gekregen over 20 jaar lang.”

  Voor wie het nog niet bekend was: toen het EOP kwam, werd de Familie Maal werd destijds niet betrokken bij de gewraakte EOP beslissing van 20 jaar terug. Sterker, ze werden niet eens gehoord bij het vorige EOP over hun eigen achtertuin. Er was GEEN ENKEL ONDERZOEK in het kader van het EOP, noch door DROV, noch CARMABI, noch STINAPA, noch wie dan ook vooraf gegaan aan de beslissing om de achtertuin van de Maals conserveringsgebied te noemen. Er werd naar de kaart gekeken en bepaald dat het conserveringsgebied werd. Zelfs de verschillende rechters in deze zaak vonden dit onaanvaardbaar.

  Daarnaast -itt tot het beeld wat Schmitsz en de zijnen proberen neer te zetten- de familie Maal altijd voorstander gebleken, in woord EN daad, van natuurbescherming en behoud hiervan. Bewijs? Zie hoe Oostpunt erbij staat. Die bescherming van dit stukje heeft de familie Maal behalve heel veel geld, ook meerdere kogelgaten in hun huis gekost. Zelfs het bewaken en vrijhouden van hun tuinperk van de nodige coke-traffikers, alsmede Isla-directeur Pedro Jiménez bleek bepaald geen sinnekuur. Willy Maal is meerdere malen op grove mishandelingen en het nodige lood getrakteerd.

  Kunnen Chris Schmitsz, Leendert Pors en Amigoe di Tera nog zoveel roepen vanachter hun pennen, woorden zijn maar woorden. Maal heeft meerdere malen bewezen voor duurzame ontwikkeling te zijn, alsmede de natuur te beschermen, ten kosten van hopi plaka en de mentale en fysieke gezondheid van zijn familie en hemzelf. Nu is het woord dus aan de overheid. Pas als de echte ontwikkelingsplannen en milieu-impact nader geconcretiseerd wordt komen Amigoe di Tera, Pors en Schmitsz heus aan de beurt.
  Het aanpassen van de EOP is door de rechters door de afgelopen 20 jaar uitputtend getoetst. Keer op keer is familie Maal in het gelijk gesteld. Maw: waar het op neer komt is dat de overheid conform de rechterlijke uitspraken het bestemmingsplan aanpast van een onrechtmatige situatie naar een rechtmatige.

  Als er straks projectplannen worden ingediend mag iedereen gewoon meepraten en protesteren.

  Nu Chris Schmitsz en Leendert (Leon) Pors en Amigoe di Tera en Defensa Ambiental keer op keer dezelfde argumenten in een joint effort wensen te blijven herhalen, wens ik de mijne ook te herhalen. Of ene Silvia (https://www.versgeperst.com/nieuws/182353/ingezonden-oostpunt-the-never-ending-story.html) dat nou verdacht vindt, of niet 😉

 10. Het verbaast me zeer dat men nog steeds anno 2012, op Curaçao denkt dat alleen buitenlandse ”deskundigen” alles over het Curaçaose milieu weten.

 11. Het verbeest me zeer dat men nog steeds anno 2012, op Curaçao denkt dat alleen buitenlandse ”deskundigen” alles over het Curaçaose milieu weten.
  Er zijn genoeg Curaçaose milieudeskundigen, maar je moet ze wel een kans geven om zich te bewijzen!
  Ik bedoel hiermee mensen die milieukunde etc. gestudeerd hebben.