CURAÇAO – Spraakmakend nieuws of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Leon Pors zijn zorgen over het ontwikkelingsplan van het gebied bij Oostpunt.

 
In 1995 raakte ik betrokken bij een proces om Curacao van een officieel, juridisch vastgelegd onderwaterpark te voorzien. Dit proces was opgehangen aan toeristisch ontwikkelingsbeleid. Toendertijd werd er klaarblijkelijk gedacht: een onderwaterpark is goed voor ons toeristisch imago, en met de natuur zijn centjes te verdienen. Het ging niet eens zozeer om de natuur zelf, maar er heerste besef dat de natuur er moest zijn, en gezond moest blijven, voor een stabiele economie.

De eerste schermutselingen voor wat betreft Oostpunt waren toen net zo’n beetje afgerond, nadat praktisch de hele wereld gemobiliseerd was om tegen ontwikkeling van dit prachtige gebied te protesteren.

“Fast forward” naar het heden. Curaçao heeft nog steeds geen juridisch vastgelegd onderwaterpark. Talloze eindredactiecommissies werden ingesteld en opgeheven, maar het instellen van een park, wat blijkbaar ooit goed was voor de ontwikkeling van het toerisme, bleek “politiek niet haalbaar”.

Ondertussen waren er op overheidsniveau dramatische blunders begaan, die maakten dat de advocaat van de familie Maal de basis in de schoot geworpen kreeg om de overheid – lees: de belastingbetalers – een belachelijk grote poot uit te draaien. Niemand vroeg zich af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat 1 familie een tiende deel van het eiland heeft kunnen veroveren, en niemand vroeg zich af of er voor dit gebied ooit een cent grondbelasting is afgedragen (doe je dat niet voor je 600 vierkante meter kleine woonkaveltje, dan staat de deurwaarder al snel op de stoep)……

De Curacaose bevolking wordt nu geconfronteerd met de door de overheid bedachte oplossing voor de impasse. Er is op Klein Curacao met Maal een deal beklonken die juridisch stinkt, en voor de natuur van Oostpunt de doodssteek zal betekenen. Voor deze deal moet de wet wel eventjes worden aangepast. Dat willen de dames en heren politici nu gewoon zo snel mogelijk door onze strot duwen. Bezwaar aantekenen? Dat kon in het verleden (alhoewel de zaak Wechi leert dat ook daar door de overheid op een beestachtig nalatige wijze mee omgesprongen wordt). Nu kunnen we volgens de aan ons gepresenteerde informatie slechts “onze zienswijze” kenbaar maken. Is dit nog wel democratie?

De wetswijziging wordt “onderbouwd” door een rapport wat door buitenlandse “deskundigen” is samengesteld. De presentatie van de resultaten van het onderzoek wat door deze “deskundigen” is uitgevoerd heb ik ervaren als een regelrechte aanslag op mijn intelligentie. Wie denken zij wel dat we zijn? Dat we holbewoners zijn die van een toegeworpen kralenketting met een spiegeltje eraan dolgelukkig worden?

Een onderwaterpark, de bescherming van onze wereldwijd zo geprezen riffen, is in bijna 20 jaar niet “politiek haalbaar” gebleken. De destructie van Oostpunt, en dus ook de mooiste riffen van het eiland, is dat blijkbaar wel.

Waar gaan we heen?

Leendert (Leon) Pors
Curaçao Footprint Foundation
voormalig beheerder Onderwaterpark Curaçao 1994-2002

10 reacties op “Ingezonden: Oostpunt, ‘the never ending story’”

 1. @Silvia, je kunt geringschattend doen over het feit dat ik reeds vanaf mijn 11de WNF donateur ben. Je kunt laagdunkend doen over het feit dat ik vele jaren bezig ben geweest te schrijven voor wie aansprakelijk is voor milieuschade uit 80 jaar raffinage op Curacao. Je mag me zelfs uitmaken voor stommeling dat ik vrijwilliger ben bij de dierenambulance. En zoals je wilt mag je, zonder dat je weet wie ik ben, verdacht maken voor ‘zgn belangen dat ik niet heb. Doe maar wat je goeddunkt.

  Maal heeft meer dan zijn MVO genomen. Dat heeft hij altijd gedaan, altijd mensen redden, corruptie aan de kaak stellen, zijn achtertuin en het koraal, de lagunes en de kustlijn beschermen en onderhouden, zijn enorme grondbelastingen betaald, zijn moeder jarenlang verzorgt, en altijd andere mensen in nood helpen.

  Alle verdachtmakingen ten spijt, je wilt het achterste van mijn tong over de plannen? Komtie:

  De rechter heeft aan de hand van de wet diverse malen bepaald in jarenlange processen keer op keer geoordeeld dat fam. Maal in hun belangen zijn geschaad. Het plan van de overheid om het EOP aan te passen aan de wet en de rechtspraak vind ik dus GOED.

  En straks als er concrete plannen zijn mag iedereen zich buigen over de milieuconsequenties en natuurbehoud daarbinnen. Ook dat vind ik GOED.

 2. @Nardy,
  Zo zo dus jij steunt de WNF. Uit je reacties lees ik nooit dat de opties die op tafel liggen stuitend zijn. Het enige wat ik lees is dat Maal zelf moet bepalen wat hij doet. Laat de achterste van je tong zien over wat je daadwerkelijk vindt van de plannen. Probeer daar los van het feit dat het andermans eigendom is te kijken naar wat je zelf ervan vindt.

  Maal heeft zo als ik al aangaf een maatschappelijke verantwoordelijkheid die nu anders is dan 20 jaar geleden.

  Heb je WNF al ingeschakeld om een nulmeting te doen voor de werkzaamheden beginnen en een uiteindelijke stand van zaken na realisatie van het droomproject.

  Verder ben ik met Amigu di Tera en al de anderen eens dat de overheid de procedures moet toepassen die hiervoor zijn vastgelegd. Simpel.

 3. Onderstaand bericht was @ Rufus S

 4. Ik heb verder geen mening over de beweegredenen van dhr Maal of die van dhr Pors, maar wat is nu je reactie op een van de belangrijkste punten in deze discussie: De gevolgen voor de koraalriffen? Een onderzoek naar de gevolgen voor de natuur van Oostpunt zonder daarin de koraalriffen mee te nemen lijkt mij het papier waarop het gedrukt is niet waard.

 5. @Silvia, Hoe groot is jou belang in het Oostpunt dat je overal copy paste toepast als reactie op.

  Kan ik kort over zijn: Geen. Ik heb geen belangen in Oostpunt. Nul.
  Ik ben donateur van WNF en hou van dieren en de natuur en Oostpunt.

  Wel heb ik rechtvaardigheid voor ogen. Ik ken beide kanten van de zaak. En als ik zie hoe sterk de media-kaart wordt gespeelt door Chris Schmitsz, Leendert Pors en vandaag ook nog Amigoe di Tera om tientallen rechtsprocedures nog eens opzij te duwen met wat druk op emoties in het zgn belang van de natuur ten koste van wat feitelijk recht is, dan heb ik daar moeite mee, en ventileer ik ook mijn mening.

 6. @ Nardy,

  Hoe groot is jou belang in het Oostpunt dat je overal copy paste toepast als reactie op.
  Maal heeft ook een Maatschappelijke verantwordlijkheid. Het zal hem sieren als hij de gepresenteerde plannen aan de oostkant in zee gooit en voor een meer duurzaam en ecologische oplossing kiest in het voordeel van het eiland Curacao. Dan pas verdient hij de benaming jui di Korsow. Al die miljoenen heeft hij niet nodig.

 7. hardy gegroet

  laten we het hier eens rustig onder het genot van een biertje over hebben.misschien komt er dan iets constructievers uit
  be my guest

 8. Jeetsje Mina, Wat een triest betoog van Leendert Pors. Raakt echt echt kant noch wal, en zelfs de feiten die hij verzint haalt hij dan door elkaar. Maar ja, Porsje die tracht weer anderen voor zijn eigen karretje te spannen door leugens en onwaarheden te verkondigen, en iedereen en alles maar zwart te maken, in een wanhopige stunt van jaloezie en afgunst, te trachten wederom plannen in het algemeen belang dwars te zitten.
  Bijvoorbeeld, dat Maal geen grondbelasting betaalt? Ik ben ook een grondbezitter hier, (alhoewel veel veel kleiner dan Maal), en ik kan me herinneren jaren terug hoe Maal als eerste en enigste, ondanks de (op aandringen van Carmabi/Stinapa cs. w.o. Leendert Pors aangedrongen) EOP, waarbij Oostpunt on-ontwikkelbaar en onverkoopbaar werd verklaard, TOCH een Grondbelasting aanslag kreeg die plots met ruim 1800 keer was vermenigvuldigd. Het was Maal en de La Fuente (ook zeer bekend bij Pors c.s.) die toen alle andere grondeigenaren groot en klein, hierop wees, en de overheid ertoe bewoog om deze absurde aanslagen te halten! SIndsdien, indien Maal geen grondbelasting had betaald, denk ik dat er allang een beslagleggings-procedure zou zijn geweest. Dus, Pors die weet misschien (zeer misschien) van koralen en visjes, maar zijn poging om Maal zwart te maken, is overduidelijk een farce en geeft alleen zijn eigen onnozeligheid en valse intenties weer.
  Trouwens, Leender Pors ondertekend mooi namens de Curacao Footprint Organization: Een summier kijk online (Facebook, Google, etc) geeft weer dat dit een “bedrijf” is van Leon Pors, en zijn eegaa, Michelle da Costa Gomes, thans met als doelstellingen :

  c. het in beheer of in eigendom krijgen van relevante infrastructuur (voertuigen, vaartuigen, digitale apparatuur, video- en geluidopname apparatuur e.d.), en het onderhouden hiervan, ten behoeve van 2a en b;

  e. het in beheer of in eigendom krijgen van natuurgebieden ten behoeve van het duurzaam beheer en gebruik ervan, alsmede als basis voor de uitvoer van 2a en b.

  i. het organiseren, steunen en bevorderen van projecten inzake duurzaam leven in de breedste zin van het woord, en duurzame energie in het bijzonder.

  Lijkt mij dat dit weer een groepje is die zich wilde bemachtigen van Oostpunt, op gemeenschapskosten (net als zij in min of meer andere vorm hebben bemachtigd van Shete Boka, Daaibooi, Christoffel, Dunki, Grot van Hato, om maar een paar te noemen) en dan lekker zelf te profiteren.

  Lijkt mij dat “de druiven zuur zijn” voor wat betreft dat zij en hun bedrijfje bij Maal, geen voet in de deur kregen, en thans weer terugvallen in de zelfde kreten als anderen.

  Ik ben er zeker van dat als Maal of de overheid hen benaderd had voor een rapportage, dat zij anders zouden piepen, vooral als zij dan weer dure “fees” konden aanhuppelen ten koste van de belastingbetaler.

  Foei!! En dan op zo’n valse, laag bij de grondse wijze, met aantijgingen. zonder basis.
  Ik begrijp waarom Willie Maal geen adem meer verkwist aan dergelijke figuren, wiens credibiliteit reeds tot een minisculiteit is gedaald door deze geintjes en trieste vertoningen!
  Belachelijk, doch volkomen op niveau waartoe deze figuur gedaald is sinds hij zelfs bij Carmabi de deur uit is gezet.

  Anyway, ik was ook op de hoorzitting in Montanje, en heb Maal daar ook rustig zien zitten luisteren, en heb hem later nog voor nadere info omtrent de hele geschiedenis gevraagd, die hij mij vrijuit ook gaf. Dan krijg je wel een heel ander inzicht dan wat hier door een stelletje wordt aangedragen. Bah!

  In ieder geval, ik wil dat eenieder wel goed let op de ware feiten, en niet alleen achter deze verhalen aangaat, want daar zijn nog wat addertjes onder het gras.

  Rufus S.

 9. Hierboven en reactie hieronder (reactie chris) zijn de vereende krachten van Chris Schmitsz en Leendert (Leon) Pors.

  Mijns inziens gaan Chris Schmitsz en Leendert (Leon) Pors in hun gezamenlijke vierde betoog (+ die in de andere kranten) in een paar weken aan enkele essentiële zaken voorbij:

  Rufus S zei het in zijn comment zo helder: “Het betoog van Schmitsz is weer hetzelfde als sinds de jaren 90, toen hij ook mondstuk was van zelfde groepje die zich steeds eigenaartje willen maken van andermans terrein, op kosten van de gemeenschap. Dat is niet alleen bj Oostpunt het geval. Ze denken niet aan anderen, maar zelf lekker heerlijken ten koste van Curacao. Willie Maal heeft altijd gepleit voor gecontroleerde duurzame ontwikkeling van delen van Oostpunt en heeft telkens gerechterlijk gelijk gekregen over 20 jaar lang.”

  Voor wie het nog niet bekend was: toen het EOP kwam, werd de Familie Maal werd destijds niet betrokken bij de gewraakte EOP beslissing van 20 jaar terug. Sterker, ze werden niet eens gehoord bij het vorige EOP over hun eigen achtertuin. Er was GEEN ENKEL ONDERZOEK in het kader van het EOP, noch door DROV, noch CARMABI, noch STINAPA, noch wie dan ook vooraf gegaan aan de beslissing om de achtertuin van de Maals conserveringsgebied te noemen. Er werd naar de kaart gekeken en bepaald dat het conserveringsgebied werd. Zelfs de verschillende rechters in deze zaak vonden dit onaanvaardbaar.

  Daarnaast -itt tot het beeld wat Schmitsz en de zijnen proberen neer te zetten- de familie Maal altijd voorstander gebleken, in woord EN daad, van natuurbescherming en behoud hiervan. Bewijs? Zie hoe Oostpunt erbij staat. Die bescherming van dit stukje heeft de familie Maal behalve heel veel geld, ook meerdere kogelgaten in hun huis gekost. Zelfs het bewaken en vrijhouden van hun tuinperk van de nodige coke-traffikers, alsmede Isla-directeur Pedro Jiménez bleek bepaald geen sinnekuur. Willy Maal is meerdere malen op grove mishandelingen en het nodige lood getrakteerd.

  Kunnen Chris Schmitsz en Leendert Pors nog zoveel roepen vanachter hun pennen, woorden zijn maar woorden. Maal heeft meerdere malen bewezen voor duurzame ontwikkeling te zijn, alsmede de natuur te beschermen, ten kosten van hopi plaka en de mentale en fysieke gezondheid van zijn familie en hemzelf. Nu is het woord dus aan de overheid. Pas als de echte ontwikkelingsplannen en milieu-impact nader geconcretiseerd wordt komt mensen als Pors en Schmitsz aan de beurt.

  Het aanpassen van de EOP is door de rechters door de afgelopen 20 jaar uitputtend getoetst. Keer op keer is familie Maal in het gelijk gesteld. Maw: waar het op neer komt is dat de overheid conform de rechterlijke uitspraken het bestemmingsplan aanpast van een onrechtmatige situatie naar een rechtmatige.

  Als er straks projectplannen worden ingediend mag iedereen gewoon meepraten en protesteren.

  En als Chris Schmitsz en Leendert (Leon) Pors keer op keer dezelfde argumenten wilen blijven herhalen, wens ik de mijne ook te herhalen 😉

 10. hierin herken ik je weer als oude strijdmakker
  blij dat je er weer bent
  gegroet
  chris