• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De inspectie Gezondheidszorg heeft afgelopen week onaangekondigde bezoeken gebracht aan het OK-complex van het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) en de Jellinek Retreat kliniek. Bij beide instellingen is een verbetering van de situaties geconstateerd.

 
Beide complexen werden, samen met nog drie andere instellingen, onder toezicht geplaatst na eerdere inspecties van de Gezondheidszorg waaruit bleek dat veel dingen niet in orde waren.

Onder toezicht
De inspectie bezocht gisteren, in kader van het verscherpt toezicht dat sinds 5 november van kracht is, onaangekondigd het OK-complex van het SEHOS. Hier bleek dat de goed opgeruimde en nette situatie gehandhaafd wordt en dat het management de kledingvoorschriften naar behoren toepast. Ondanks deze positieve bevindingen blijft het complex onder verscherpt toezicht staan, omdat nog niet aan alle eisen is voldaan. De inspectie blijft daarom doorgaan met het afleggen van onaangekondigde bezoeken.

Hervatten
De Jellinek Retreat kliniek op Westpunt kreeg donderdag een bezoekje van de inspectie. Hier was het doel om in kaart te brengen in hoeverre de zorg door toegelaten zorgverleners wordt verleend en te controleren of de geneesmiddelenvoorziening nu wel volgens de wet is georganiseerd. Beide punten zijn goed uitgevoerd. In de kliniek is één op het eiland geregistreerde psycholoog werkzaam. Deze is nu belast met individuele gesprekken en groepsbehandelingen. Ook het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen is in orde. Hierdoor mag de Jellinek Retreat de zorg op kleine schaal weer te hervatten.

Overige instellingen
De Taamskliniek en het Advent Hospitaal blijven voorlopig nog onder toezicht, ondanks dat er hard gewerkt wordt aan de noodzakelijke verbeteringen. Met de psychiatrische kliniek Klinika Capriles is afgesproken dat de Inspectie Gezondheidszorg vrijdag een formeel Inspectiebezoek aflegt.

www.versgeperst.com