• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire heeft aangifte gedaan tegen een ambtenaar die een ambtsplicht zou hebben geschonden. Emerencia heeft in een dossier stukken aangetroffen die wijzen op vervalsing. Hierdoor had zij geen andere keuze dan te voldoen aan de wettelijk verplichting tot het doen van aangifte.

Dit melden de hoofofficier van Justitie David van Delft en korpschef van het KPCN (Korps Politie Caribisch Nederland) Jan Rooijakker. Daarnaast zou de ambtenaar misbruik hebben gemaakt van een regeling.

Overtredingen
Ingevolge artikel 200 van het wetboek van strafvordering BES zijn openbare colleges en ambtenaren verplicht aangifte te doen bij de officier van Justitie van een misdrijf met de opsporing waarvan zijn niet zijn belast. Die verplichting bestaat indien het verdenking betreft van één of meer van de volgende misdrijven:
a. indien het om een ambtsmisdrijf gaat als bedoeld in titel XXVIII van het Wetboek van strafrecht, danwel
b. indien het misdrijf zou zijn begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht zou hebben geschonden, of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel, hem door zijn ambt geschonken, danwel
c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik zou zijn gemaakt van een regeling, waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

Duidelijk
De hoofdofficier en korpschef twijfelen er niet aan dat er overtredingen zijn begaan. “Een discussie binnen het bestuurscollege over wel of niet voldoen aan die wettelijke verplichting is niet relevant. De wet is hierin duidelijk en dient gevolgd te worden.”

3 reacties op “Gezaghebber Bonaire doet aangifte tegen ambtenaar”

 1. @Ongerust
  Ik vind jou goed man, jij moet de politiek in. Wat zou het eiland een aanwinst hebben. Een ongerust politicus of een onrustige politicus?

  Kortom ik weet niet waar jij vandaan komt, maar volgens mij is een ding wel duidelijk.

  Jij moet je naam veranderen in Schizofreen

  PS 4 ever

 2. Dat het bestuurscollege zich negatief opstelt ten aanzien van deze aangifte kan alleen maar voortkomen uit angst.
  Laat de gezaghebber de eerste van een reeks zijn.
  Mogelijk wordt Bonaire het eerste eiland in de regio waar ambtenaren en bestuurders genoegen nemen met hun salaris en in het arbeidscontract opgenomen emolumenten.
  Wat zal het voor de inwoners fijn worden als zij bij het contact met deze dienaren van het volk ervan uit kunnen gaan dat alles volgens de regels zal gebeuren.

 3. Kijk, zo gaat dat in de grote mensen wereld. Hebben jullie dit ook meegekregen, leden van het bestuur en het OM, hier op Cur?