• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag zijn Federashon Otrobanda, Plataforma Otrabanda en Sosiedat Komersiantenan Otrobanda (SKO) aan het woord over de nieuwe bestemming van het ziekenhuis.

De interim-regering loopt het risico van incorrect handelen te worden beticht in hun duidelijke drang tot een overhaaste beslissing om het nieuwe ziekenhuis op het Amstel terrein te bouwen; een terrein dat aangewezen is voor activiteiten in de haven in het EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan) bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Curaçao. Om de bestemming ervan te wijzigen ten behoeve  van het ziekenhuis, moet een bezwaar procedure gevolgd worden. Na de aankondiging in de krant zijn 150 bezwaarschriften ingediend, hetgeen een behoorlijk aantal is. Volgens de regels moeten ze naar ROP (Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning, voorheen DROV) die hun geldigheid bestudeert om de overheid te adviseren of de bestemming gewijzigd kan worden.

De Otrobanda organisaties hebben onlangs bij ROP geïnformeerd hoe ver men was met de evaluatie van de 150 bezwaarschriften. Wat is nu het geval? Naar het nu blijkt, heeft ROP de bezwaarschriften nog steeds niet ontvangen van de ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Afgelopen week is ‘Otrobanda’ te weten gekomen dat de bezwaarschriften NIET naar ROP zijn verstuurd, maar eerst naar USONA voor evaluatie. Daarna mag ROP de beslissing van USONA (Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) vernemen om daarop een mening te vormen! Hier duikt een verstrengeling van belangen op, die riekt naar het verdraaien van de regels van ‘good governance’. Volgens de website van USONA is deze organisatie verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die donoren beschikbaar stellen aan Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor ontwikkelingsprojecten. USONA werkt in opdracht van de SONA (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen)

USONA heeft van de overheid de opdracht gekregen om het project voor de bouw van het ziekenhuis op het Amstel terrein voor te bereiden. Er is sprake van belangenverstrengeling wanneer de overheid dezelfde USONA verzoekt zich te bemoeien met de evaluatie van de bezwaren gericht tot de overheid, zeker wanneer we er rekening mee houden dat sommige, zo niet de meeste, bezwaren de argumenten ten faveure van USONA volkomen zullen afwijzen.

USONA maakt gebruik van de diensten van het Nederlandse consultant bedrijf Berenschot voor alle aspecten van het project. Dus ook voor de 150 bezwaarschriften. Het is in Berenschots voordeel om de bezwaarschriften zodanig te manipuleren dat het project op het Amstel terrein doorgang vindt. Als zij hier niet in slagen lopen ze een vette opdracht mis! Noch USONA, noch Berenschot zijn in een positie om advies te geven over de 150 bezwaarschriften. Bovendien vertrapt de overheid haar eigen procedure, en misbruikt het vertrouwen van de mensen die hun bezwaar hebben ingediend door deze bezwaarschriften te overhandigen aan een groep die niets met de overheid van doen heeft. De overheid moet intern deze vorm van manipulatie van het recht op bezwaar nauwkeurig onderzoeken en corrigerende maatregelen treffen. USONA dient te beseffen dat het zichzelf leent voor een laakbare handeling van slecht beheer, hetgeen haar imago van een geloofwaardige en objectieve organisatie geen goed zal doen.

En weer rijst de vraag naar het waarom van al deze verdraaiingen, die waarschijnlijk zelfs illegaal zijn! Wellicht zijn deze manipulaties van feiten te wijten aan het besef dat er geen geldige en overtuigende redenen te vinden zijn tegen het voorstel om het nieuwe ziekenhuis te bouwen naast het bestaande in Otrobanda, met het doel om, kost wat kost, zelfs door middel van dubieuze handelingen, toch het ziekenhuis neer te zetten op een plaats die het volk niet ten goede komt omdat het te duur is vanwege de claim van 18.5 miljoen die de overheid dient te betalen en ook vanwege de kostbare voorbereidingen voordat met de feitelijke constructie wordt begonnen. Zonder een injectie van miljoenen met gemeenschapsgelden zal het terrein ontoegankelijk blijven bij hevige regenval. Bovendien zal men veel meer moeten betalen aan openbaar vervoer om daar te komen. Dit afgezien van de negatieve impact op de detailhandel en de horeca in Otrobanda.

En dit allemaal, terwijl met een ziekenhuis op het SEHOS-complex (restauratie, renovatie en nieuwbouw) binnen een jaar begonnen kan worden met de verhuizing van de ene afdeling na de andere, zodat reeds aan het eind van het derde jaar het modern ziekenhuis helemaal operationeel is zonder bijkomende kosten voor het terrein! Centrale locatie met al de benodigde infrastructuur reeds kant en klaar. Wat kan men nog meer wensen!

2 reacties op “Ingezonden: 150 bezwaarschriften”

 1. maak al jaren bezwaar tegen de opcenten, regering, stroomrekening, enz helpt toch niet

 2. Wanneer wordt de knoop eindelijk doorgehakt? Al jaren is men bezig met:
  – oost, west, noord, zuid, Nieuwe Haven, Otrobanda, Jan Noorduynweg, enz.;
  – niet goed bereikbaar met openbaar vervoer;
  – niet goed voor de economie;
  – bestemmingsplan, enz.

  Mensen, mensen, hoe langer men wacht:
  – hoe langer het duurt voordat een nieuw ziekenhuis klaar is;
  – hoe langer het duurt voordat er 100% medische hulp verleend kan worden;
  – hoe duurder een nieuw ziekenhuis gaat kosten (prijzen blijven stijgen);
  – hoe meer geld de consultants verdienen (de lachende derden) met het uitbrengen van ‘adviezen’, het doorspitten ven bezwaarschriften, enz.

  Waar het ziekenhuis er ook komt, bezwaren zullen er altijd zijn. Je kunt moeilijk een ieder tevreden stellen, er zullen altijd één of meedere groepen zijn die iets op aan te merken hebben.

  Begin a.u.b. met de bouw!! Het land (lees: het volk) heeft een nieuw ziekenhuis nodig!!