• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – GGz Curaçao organiseert volgend weekend in samenwerking met het Openbaar Ministerie en Reclassering een werkconferentie ‘Forensische psychiatrie: nut en noodzaak’. Het doel van deze werkconferentie is het zicht krijgen op de omvang en soort forensische problematiek.

De GGz Curaçao ziet al geruime tijd een toename in het aantal patiënten met een forensisch profiel, waarbij sprake is van zeer uiteenlopende problematiek en van onvoldoende en ontoereikende voorzieningen. “Onze samenleving wordt op allerlei manieren geconfronteerd met de consequenties van deze problematiek”, meent GGz.

Bedreiging
Forensische psychiatrie bevindt zich op het raakvlak van de geestelijke gezondheidszorg met justitie. De forensische psychiatrie houdt zich bezig met personen die strafbare feiten, soms ernstige delicten, hebben gepleegd in samenhang met een psychiatrische stoornis en die daarmee een bedreiging vormen voor de maatschappij. De ervaring leert dat “opsluiten alleen” niet altijd de oplossing is, aangezien dan de oorzaak niet wordt weggenomen.

Aanmelden
Aanmelden voor de werkconferentie en workshops kan via mmconquet@ggz.cw of mmconquet@klinikacapriles.com of via de website ggz.cw. De kosten zijn 125 gulden.

2 reacties op “Forensische psychiatrie: nut en noodzaak”

  1. Het wordt echt tijd dat de huidige en de toekomstige ministers van volksgezondheid en justitie een begin maken met het ontwikkelen van een stevig beleid . Alles wijst erop dat het land Curacao veel meer criminelen gaat krijgen met een psychiatrische aandoening.De studenten moeten gestimuleerd om studies te gaan volgen op het gebied van forensiche hulpverlening. Verder is het verstandig om samenwerkingsverbanden te vormen met forensische instituten in Nederland en opleidingscentra.

  2. Zouden dit zaken zijn die in een ontwikkelingsland in de 3e wereld opgepakt worden, of hebben die er het geld niet voor? Waarom moeten we steeds NL copieeren? Wie denkt dat wij er wel het geld voor hebben? Zet de volgende gevangenis op Klein Curacao, laten het managen door Amerikanen die daar hun beroep van hebben gemaakt (schijnt een van de grootste bedrijfstakken daar te zijn) en laten we er vooral niet al teveel in investeren.