CURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) is in de maand oktober 0,7 procent gestegen ten opzichte van september, dus van 120,8 naar 121,6. Dit is een relatief forse stijging van het gemiddelde prijspeil voor de consument gedurende een maand, in de zin dat het tot nu toe de grootste stijging van de CPI is dit jaar.

Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt De prijswijzigingen met de grootste invloed deden zich voor in de bestedingscategorie ‘Wonen’.

Elektriciteit
Verreweg de belangrijkste specifieke prijswijziging gedurende de maand oktober was de prijsstijging van elektriciteit met 8 procent. Significant was ook de prijsstijging van ‘waterverbruik’ met 3 procent. Beiden behoren tot de bestedingscategorie ‘Wonen’, die door deze twee prijsstijgingen substantieel duurder werd.

Stijging
Het CPI nam tussen oktober 2011 en oktober 2012 toe van 118,5 naar 121,6, een stijging van 2,6 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand oktober van dit jaar was ten opzichte van de maand oktober vorig jaar. In oktober 2012 lag het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen 3,2 procent hoger dan in oktober 2011, dus een stijging van ‘het 12-maands-gemiddelde consumentenprijsindexcijfer’ van 116,4 naar 120,1. De 3,2 procent geeft volgens het CBS een goed beeld van de lange-termijn inflatie en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument. De inflatie in Curaçao bevindt zich dus gedurende het afgelopen half jaar continu op een niveau van ruim 3 procent.

www.versgeperst.com