CURAÇAO – De Rijksdienst start morgen op Bonaire de campagne ‘Alivio pa bo pòtmòni’ (verlichting voor uw portemonnee). Deze campagne is bedoeld om mensen bewust te maken van hun uitgavenpatroon en te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid bij het omgaan met hun geld.

De Fundashon Tienda pa Konsumidó heeft supermarkten gevraagd om iedere week of maand een aantal producten uit het “basismandje” met korting aan te bieden. Een aantal supermarkten heeft hierop positief gereageerd. Hun aanbiedingen worden in advertenties en radiospots onder de aandacht van de consumenten gebracht.

TV-programma
Dit is een educatief-maatschappelijk televisie programma waarbij het publiek op ludieke wijze geïnformeerd wordt over het verantwoordelijk omgaan met het eigen budget. Er komen tien televisieprogramma’s van 45 minuten die worden uitgezonden op verschillende televisiezenders.

Informatie over ABB
In de kranten en op de radio wordt informatie gegeven over de algemene bestedingsbelasting (ABB) in de vorm van korte “wist je dat advertenties”. Hiermee willen we de consumenten duidelijkheid geven over de regels rond de ABB, zodat ze zelf kunnen controleren of ze niet teveel betalen.

Zorgen
De overheid maakt zich zorgen over de koopkracht en prijsontwikkeling op de eilanden. Met de campagne wil de overheid een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en hierin haar rol nemen. Onder meer door consumenten goed te informeren en ze bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ook door de ondernemers te wijzen op de verantwoordelijkheid die zij hebben naar de consumenten.

Pilot
Deze campagne is een ‘pilot project’ van drie maanden op Bonaire. Het is de bedoeling om een soortgelijke campagne in 2013 op Saba en Sint Eustatius te houden, in samenwerking met lokale organisaties. Het ABB informatie onderdeel wordt als enige onderdeel ook gelijktijdig op Saba en Sint Eustatius gestart.

1 reactie op “Campagne ‘Alivio pa bo pòtmòni’ Bonaire”

  1. Bewust maken van de bevolking is een goed plan.
    Maar wel moeilijk. De resultaten van de voorlichting n.a.v. de transitie per 10-10-10 en b.v. de verkiezingen in Nederland leert dat er een forse discrepantie bestaat tussen het verstrekken van gegevens en het opnemen, verwerken en begrijpen hiervan.
    Wel weten we allemaal, ook dienst economische zaken, wat artikelen kostten voor 1 november 2012 en na 1 november 2012.
    De inwoners verwachten dat nu de invoerrechten en de OB welke op Curacao niet meer betaald hoeven te worden de prijzen met zo’n 20 – 25% zullen dalen.
    Een degelijke controle hierop lijkt mij effectiever dan de poging tot “bewustmaking”