• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Met ingang van volgend schooljaar wordt de zak- en slaagregeling die voor het voortgezet onderwijs op Curaçao geldt, in fases aangepast. Dit meldt het Ministerie van Onderwijs. Als eerste worden op het vsbo en de havo de eerste aanscherpingen doorgevoerd, waarna in 2014 het vwo volgt.

De aanscherping houdt in dat de cijfers die behaald worden op het centraal schriftelijk examen een 5,5 of hoger moeten zijn. De diploma’s die behaald worden tussen nu en de invoering van de scherpere eisen, blijven erkend door Nederlandse onderwijsinstituten.

Nederland
Vorig jaar zijn de aanscherpingen al in Nederland doorgevoerd. Dit schooljaar worden de eisen zelfs verder aangescherpt. Zo mogen de eindexamenkandidaten op havo en vwo nog maar één 5 gemiddeld halen op hun eindlijst voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Dit betekent dat het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer voor tenminste twee van de drie kernvakken een 5,5 of hoger moet zijn. Ook bij het vsbo wordt er een extra schepje bovenop gedaan. Hier geldt dat het schoolexamen net zo zwaar meeweegt als het centraal examen. Het is al wel duidelijk dat deze aanscherpingen ook op ons eiland worden doorgevoerd, wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.

BES-eilanden
Leerlingen op de BES-eilanden kunnen nog een jaartje rustig ademhalen. Hier worden de verscherpingen pas later ingevoerd. Zo hoeven vmbo-scholieren pas in schooljaar 2014-2015 aan de exameneisen te voldoen, een jaar later volgt de havo en in 2016 het vwo. Curaçao kan de aanscherpingen op zijn laatst gelijktijdig met de BES-eilanden doorvoeren, zo staat in een brief van het Nederlandse ministerie van Onderwijs. Dit heeft geen verdere gevolgen voor de erkenning van Curaçaose diploma’s in Nederland.

1 reactie op “Exameneisen aangescherpt in 2013-2014”

  1. En zo worden de onderwijs-duimschroeven eindelijk langzaam aangedraaid, naar een normaal niveau. Het VSBO, het afvoerputje van het Curacaose onderwijs, waar veel te veel leerlingen het slachtoffer van worden, zal eindelijk langzaam wat niveau gaan krijgen.