Alex D. RosariaCURAÇAO – Partido PAIS vreest dat de nieuwe LGO regeling een ‘onderonsje’ wordt tussen de ambtenaren van Curaçao en Brussel. PAIS heeft gisterochtend in de Centrale Commissievergadering van de Staten de regering gevraagd om alle sectoren te betrekken die een relatie hebben met LGO.

Het gaat hier om economische entiteiten, vissers, vakbeweging, internationale financiële sectoren, de raffinaderij en natuurorganisaties. “Alleen als er gesproken wordt met deze sectoren kan een inventaris worden gemaakt van de impact die de nieuwe regeling zal hebben op onze economie en sociaal leven”, meent PAIS-leider Alex Rosaria.

Consult
“Zonder dit consult, kan noch de regering noch enige ambtenaar denken dat het mandaat van Curaçao heeft om te gaan onderhandelen en het nieuwe LGO akkoord goed te keuren. De nieuwe regeling moet voor ons de mogelijkheden van export, creëren van werkgelegenheid en mogelijkheden van duurzame ontwikkeling, mogelijk maken”, zegt de PAIS-leider.

LGO
Curaçao is geassocieerd lid van de Europese Unie op basis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag). Dit geeft Curaçao de status van landen en gebieden (LGO). De wijze waarop de associatie van Curaçao en de Europese Unie wordt toegepast is vastgelegd met een Toepassingsovereenkomst of LGO-besluit, te weten de LGO Regeling. De huidige regeling loopt af op 31 december 2013 en is gebaseerd op terugdringen van de armoede en het geven van een commerciële voorkeursbehandeling op de Europese markt.

7 reacties op “‘LGO regeling mag geen onderonsje worden’”

 1. Als ambtenaren met hen ervaring niet mogen onderhandelen wie dan wel??
  Onze politici stellen nu zelf voor het land te laten besturen door specialisten omdat zij als bestuurder geen enkele daadkracht kunnen ontwikkelen. De wereld lacht ons uit. ons zal het vergaan.!

 2. Overigens is het inderdaad absoluut duidelijk dat landen die wel iets te bieden hebben allerlei handelsovereenkomsten afsluiten met Europa en de VS en dat Cur gewoonweg niet serieus genomen kan worden en ook niet serieus genomen wordt, echt door niemand. NL moet Cur zelf steeds op de agenda houden en Cur, St Maarten en Aruba de hand boven het hoofd houden. Dat geeft niet, maar laten we dus geen illusies hebben over de uitkomst.

 3. Als ik ambtenaar was op Cur zou ik ook niet wachten op een stelletje klootjesvolk oplichters om mij te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Stel je voor dat je een ervaren en goed opgeleide ambtenaar bent en dat je dan moet luisteren naar Kerriet Skot of Idientje of Cooper of Jamaloodin of El Hakim of iemand anders uit dat schorem-kabinet. . . wake-up jongens, die ambtenaren zijn al lang blij dat er nog geen regering is. Beter geen regering dan zo’n regering, dus die doen gewoon waar ze zelf goed in zijn, want daar worden ze voor betaald.

  Overigens is het niet zo vreemd dat ambtenaren de politici vertellen hoe de wereld in elkaar zit (en dus niet omgekeerd), want ambtenaren zijn niet gebonden aan een bepaalde politieke agenda, zijn niet gebonden aan een ambtstermijn van slechts vier jaar en zijn over het algemeen vakdeskundig op hun eigen gebied. Ook in Europa en de VS zie je dat met name de hogere ambtenaren en de echte ambtelijke vakspecialisten de belangrijkste stem hebben, als het gaat om het al of niet invoeren van bepaalde maatregelen, het voorbereiden van maatregelen, het doorrekenen van begrotingen, noem maar op. Als de Secretaris Generaal van een NL-s ministerie iets absoluut afkeurt, kan de minister op zijn kop gaan staan, maar dan gebeurt het niet en zo hoort het ook. Denk maar niet dat de Nederlandse regering het in haar hoofd haalt om een begroting in te dienen, die niet door de Algemene Rekenkamer is doorgerekend en goedgekeurd! Het is dus absoluut niet vreemd dat ambtenaren het voortouw nemen, als politici het af laten weten, er nog geen kabinet is gevormd of als blijkt dat de Statenleden er al helemaal geen verstand van hebben, wat hier nogal eens voorkomt.

 4. @ L L
  Maar hoe komt het dat die ambtenaren denken dat ze kunnen doen wat ze willen?

  Het is toch de bestuurders die hen die ”macht” geven? Als ze hun boekje te buiten gaan zijn het juist de bestuurders die hen ooit in het verleden terug hadden moeten fluiten en niet de zaak op z’n beloop laten.
  Wie heeft er wanneer zitten slapen?

 5. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-690_en.htm

  In bovenstaande link is besxhreven welke vrijhandel deals Colombia en Peru onlangs met de EU hebben gesloten. Beide landen hebben nu dezelfde voordelen als de LGO landen. We worden dus links en rechts ingehaald. In de overeenkomst is ook gewaarborgd dat deze landen zich jegens EU verplichten op bepaalde gebieden. Ze hebben er geen moeite mee.

 6. De ambtenaren denken dat zij almachtig zijn, doen wat ze willen en hebben lak aan de bestuurders en de gewone burgers.

 7. Ambtenaren die aan onderonsjes doen moeten per direct ontslagen worden.
  Niks geen wachtgeld ofzo.
  Het is de taak van onze overheid om dit te monitoren anders zijn zij ook medeplichtig en moeten ook naar HUIS gestuurd worden zonder wachtgeld ofzo.

  Dus kom maar op met die takenkabinet.