CURAÇAO – Een delegatie van de Nederlandse belastingdienst heeft ongeveer twee weken een bezoek gebracht aan de belastingdienst van Curaçao. De delegatie heeft een workshop gegeven die in het teken stond van een verbeterde en intensievere samenwerking op het terrein van fiscale inlichtingenuitwisseling.

De workshop vond plaats op initiatief van Curaçao waarbij ook vertegenwoordigers van Aruba en Sint Maarten aanwezig waren. “Naar mijn indruk is dit een heel nuttige bijeenkomst geweest en hebben de Nederlandse vertegenwoordigers de antwoorden op vijf Nederlandse inlichtingenverzoeken, die betrekking hebben op zogenaamde Stichtingen Particulier Fonds (SPF’s), kunnen meenemen”, informeert staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.

Verbetering
“Bij Curaçao is de laatste twee jaar een duidelijke verbetering in de samenwerking op het terrein van de fiscale inlichtingenuitwisseling te constateren”, zegt Weekers. “Na de gezamenlijke workshop bestaat dezerzijds het vertrouwen dat die verbetering zich zal doorzetten. Uiteraard houd ik de vinger aan de pols.”

Reactietermijn
Het gemiddelde reactietermijn van verdragspartners bij inlichtingenverzoeken is momenteel zes maanden. Zwitserland zit met de beantwoording zelfs onder de gemiddelde reactietermijn. Bovendien is de kwaliteit van de Zwitserse antwoorden volgens de staatssecretaris zonder meer goed te noemen. Begin 2013 zal de Zwitserse bevoegde autoriteit voor fiscale inlichtingenuitwisseling door de Nederlandse belastingdienst worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bespreking over een verdere verbetering en intensivering van de onderlinge samenwerking.

[scribd id=113250758 key=key-jbld2hlaulvbmol3zr mode=scroll]

1 reactie op “‘Samenwerking Curaçao en Zwitserland sterk verbeterd’”

  1. Hoe kan de belastingdienst nu info geven over een SPF die niet belastingplichtig is?

    Direct na de oprichting wordt er middels een huishoudelijk reglement (een niet openbare akte, dus ook fijn buiten zicht van fiscus) één of meerdere begunstigden in het vermogen der stichting aangewezen. De Trust treedt op als bestuurder van de SPF en is verplicht alle aanwijzingen, door de begunstigde te geven, op te volgen. Het vermogen van de stichting is volledig afgeschermd. De vermogensaanwas van de stichting blijft buiten de belastingheffing.

    Dacht ik toch?? Of heb ik iets gemist.?

    De SPF is een doorn in het oog van de CFATF