CURAÇAO – In het kader van een door de Europese Unie gesubsidieerd ‘KANS’ project, brengt een delegatie van Melanchthon uit Rotterdam deze week een bezoek aan Curaçao. Melanchthon is een VMBO-school, het type onderwijs dat vergelijkbaar is met het VSBO op ons eiland.

De scholen van Melanchthon kenmerken zich door een schoolpopulatie dat voor het overgrote deel bestaat uit allochtone leerlingen (Marokkaans, Turks en Antilliaans). Door deze multiculturele mix van verschillende nationaliteiten is de ‘straattaal’ van deze jongeren niet het Nederlands. Op deze scholen zijn ook taalproblemen die vergelijkbaar zijn met de situatie op Curaçao.

Taal en Zorg
Anelyse Trouwloon, Jos Meester (afdelingshoofd, specialist Zorg), Neomi Lotte (specialist Taal), Arjan van ‘t Land (adjunct directeur) en René Meijster (clusterdirecteur) maken deel uit van de delegatie. Tijdens hun bezoek krijgen docenten en leerlingen van beide locaties van het Marnix College VSBO in Rio Canario en Cas Corá de kans om met de delegatie in gesprek te gaan rondom de thema’s Taal en Zorg.

Tegenbezoek
Het is de bedoeling dat een analyse wordt gemaakt van het beleid op het gebied van Taal en Zorg. Vervolgens kan de school verbeterpunten benoemen om zo het onderwijsproces verder te versterken. Uiteraard is het een mooie kans om te bekijken wat beide scholen voor elkaar kunnen betekenen in de toekomst. Als alles volgens plan gaat zal een delegatie van het Marnix College VSBO in het eerste kwartaal van komend jaar een tegenbezoek brengen aan Melanchthon in Rotterdam.

www.versgeperst.com