CURAÇAO – In de Centrale Commissie van de Staten worden morgen discussies gevoerd over het voorstel van de Europese Commissie om het LGO-besluit te moderniseren. PAIS-leider Alex Rosaria benadrukt dat het LGO-besluit belangrijk is om verdere samenwerking tussen Curaçao en de EU te stimuleren.

“Er liggen veel economische mogelijkheden in de internationale markt. Curaçao moet concurrerende diensten en producten ontwikkelen en beter inspelen op kansen in het buitenland. Het LGO-besluit moet hierbij een catalysator worden”, aldus Rosaria.

LGO-besluit
Het LGO-besluit omvat afspraken die zijn gemaakt rondom de landen en gebieden overzee (LGO), die een speciale relatie hebben met de lidstaten van de Europese Gemeenschap (EG). Bij het huidige LGO-besluit, dat op 31 december 2013 afloopt, ligt het accent op ontwikkelingssamenwerking en eenzijdige handelsregels.

Meer inhoud
Rosaria zegt te vrezen dat er niet genoeg overleg is geweest met belanghebbenden van het nieuwe LGO-voorstel en dat de regering in de afgelopen twee jaar niet genoeg voorbereidingen heeft getroffen om het concurrentievermogen van Curaçao te vergroten. “Immers, modernisering van het LGO-besluit zet geen zoden aan de dijk, als ons land daar niet effectief gebruik van kan maken. Eerder heb ik aangegeven dat er minder ‘show’ en meer inhoud moet zijn in dit voor de economische ontwikkeling belangrijke dossier”, verklaart Rosaria.

6 reacties op “Staten buigen zich over moderner LGO-besluit”

 1. Wat zeurt die Rosario toch, hij wil, net als Idina, onafhankelijkheid over een aantal jaren, dus dan houdt het feest op. Ok, kunnen ze nog een paar jaar plukken, pffff. Ben trouwens bang dat die hele LGO regeling straks een “interne’ aangelegenheid wordt voor de “moederlanden”. Europa gaat de financien steeds meer gecentraliseerd en “federaal” regelen, met een soort Europees Ministerie van Financien, onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Cur moet gewoon lekker gaan concurreren op de internationale markt, want ze kan het toch allemaal zelf? Er wordt ergens overlegd over intenationale geldstromen en meteen weer dat handje ophouden. . .

  @Philippe: artikel 18-22 daar is het Schengen akkoord voor in de plaats gekomen, volgens mij, maar ik kan me vergissen. Dat hele LGO gebeuren is niet meer te handhaven, alle lidstaten willen ervan af, alleen de “moederlanden” hebben nog zoiets van “als wij moeten meebetalen aan straatarme gebieden in oost europa (waar rusland uiteraard geen cent meer heen stuurt), wie gaat er dan meebetalen aan onze eigen zorgenkindjes”? Daar gaat de discussie straks gewoon over. Cur moet zich daar verder niets bij voorstellen. . .

 2. men rosaria heel erg hypocriet van u. je zit samen met wiels in een blok, die nederlanders graag in boddybags wil terugsturen. wat wil je nu??? graag hun geld hebbie? en dan door je collega laten uitkafferen????

 3. de domheid heeft geregeerd de afgelopen 2 jaar.
  Er valt een hoop te profiteren van de EEG, maar dat hebben ze niet gezien.
  Alleen maar vriendjes en familie benoemen op posities en eigen zakken vullen was het motto.
  en natuurlijk mooie reisjes maken met veel drank en lekkere w..v.n….

 4. De EU wil in 2013 de relatie met de LGO`s veranderen. Dat is onder meer het gevolg van de recente uitbreidingen van de EU. Als het gemiddeld inkomen in Slovakia bijvoorbeeld lager is dan in Curacao, dan is niet vol te houden dat er nog EU ontwikkelingsgeld naar Curacao gaat.

  De LGO`s zijn een erfenis van maar 4 EU landen en de rest heeft daar geen boodschap meer aan. Men schrijft letterlijk “….Anderzijds wordt eraan getwijfeld, vooral sinds de uitbreiding van 1 mei 2004, of het wel nodig is dat de Gemeenschap de duurzame ontwikkeling van de LGO stimuleert, met name wanneer het BNP van een LGO per hoofd van de bevolking dicht bij het EU-gemiddelde ligt of wanneer een lidstaat zijn eigen LGO geen bilaterale ontwikkelingshulp meer verleent….”

  Heel concreet voor Curacao..Als Nederland het al niet meer nodig vindt om geld aan Curacao te geven, waarom zouden wij (Griekenland, Luxemburg, Slovakia, Polen en noem maar op)..dat dan wel moeten doen?

  De huidige regeling voor LGO is eenzijdig. Men krijgt wel geld, heeft wel rechten, maar er staat niets tegenover. EU schrijft bijv… “….Als EU-burgers genieten de onderdanen van de LGO ook de rechten die het burgerschap van de Unie met zich meebrengt (artikelen 18–22 van het EG-Verdrag), zoals het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven (maar niet te werken). …”. Dat laatste wist ik overigens niet!

  De LGO landen hoeven zich niet te houden aan de normen en waarden die binnen de EU gelden. Ook dat wekt wrevel op. Alleen maar de hand ophouden, een hoog inkomensniveau… Op het gebied van milieu stelt de EU bijvoorbeeld ..……`Het huidige LGO-besluit wijst de LGO echter geen verantwoordelijkheden toe waarmee zij doeltreffend kunnen werken aan milieubescherming en milieubehoud overeenkomstig de normen van de Gemeenschap….` Kortom: Als men bij de EU wil horen als LGO dan horen daar ook verplichtingen bij. Naast toezicht vanuit NL kunnen we dus verplichtingen vanuit de EU verwachten.

 5. Dit LGO heeft rechtstreeks te maken met de verhouding met Nederland. Geen Koninkrijk, geen LGO. Schotte had niet veel met Nederland, vandaar.

 6. Wiels wil onafhankelijkheid. Geen banden meer met het land van oorsprong van de makambas. Weg LGO-status. Weg voordelen die de EU heeft voor Curacao.
  Verstandige man die Wiels. Een echte man met visie !