CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag Andres Opmerker over de garantiestelling van spaargelden bij de PSB Bank N.V.

 
Diverse keren is er een advertentie verschenen in de dagbladen van de PSB Bank N.V. over de garantiestelling spaargelden. Om duidelijker te zijn: Als de PSB Bank.N.V. failliet gaat (omvalt) dan bent u uw centjes kwijt.

De vroegere garantie door de overheid, die inhield dat uw gespaarde geld altijd veilig was, vervalt met een aflooptermijn tot 1 januari 2016 met 25% per jaar. (ingaande 1 januari 2012!)
Waarom de PSB Bank.N.V. Nu pas met deze advertentie komt is duidelijk. Tegen deze beschikking van de CBCS (PB 2001, no 79) kon u binnen 6 weken bezwaar of beroep aantekenen. Ja, wie leest de publikatiebladen?

Verder zou er sprake van zijn dat er gewerkt zou worden aan een Nederlands-Caribisch depositogarantiestelsel voor Curaçao, St.Maarten en de BES eilanden maar dat heeft vertraging opgelopen. Er zou tevens sprake zijn van een garantiestelsel dat een depositohouder een garantie zou krijgen van maximaal NAf 10.000.-

In Nederland staat de overheid garant voor Euro 100.000.- per rekeninghouder. Waarom kunnen spaarders op Curaçao zelfs geen minimale garantie krijgen voor hun spaargeld?
Alle banken op Curaçao zouden verplicht moeten worden om een reserve aan te houden bij CBCS ter dekking van de ingelegde bedragen. Als de overheid constant tegen tekorten oploopt door mismanagement wie garandeert dan dat dit bij banken niet zal gebeuren.

Wij hebben naar aanleiding van krantenberichten betreffende het vervallen van de garantiestelling voor spaarders bij de PSB Bank vragen gesteld aan De Centrale Bank van Curaçao Sint Maarten, De Centrale Bank Nederland en de Postbank van Curaçao.

Volgens ons is bij het grote publiek niet bekend dat de garantie op deposito’s, zowel op korte als lange termijn, bij de Postbank binnen afzienbare tijd geheel komt te vervallen. ( In het verleden werden alle gespaarde bedragen bij de Postspaarbank door de Nederlandse Antillen gegarandeerd)

De gevestigde banken, MCB, Orco, RBC, Banco di Caribe etc etc hebben nimmer garant gestaan voor de gespaarde gelden.M.a.w.; als een dezer banken omvalt is men het gespaarde geld volledig kwijt.

Er zou sprake zijn dat een garantiestelsel ingevoerd zou worden van maximaal Nafls 10.000.- (tienduizend gulden) maar dat is schijnbaar op de lange termijn geschoven. Tevens blijkt uit het schrijven van de CBCS niet of dit bedrag dan per rekeninghouder of voor een en/of rekening geldt.

Een volledig overzicht van de gevoerde correspondentie:

[scribd id=112850653 key=key-2gdtt45oc9gzow7zbqg2 mode=scroll]

[scribd id=112850615 key=key-1r4mo5kgorfrpjsv4vxc mode=scroll]

[scribd id=112850549 key=key-1sx41pzgrdrhz2q5lg9y mode=scroll]

4 reacties op “Ingezonden: Garantie spaargelden”

 1. Ik kan iedereen van harte adviseren zo min mogelijk valuta in Naf aan te houden bij Curaçaose banken. Vlieg naar Miami, neem je paspoort en bewijs van woonadres mee en zorg dat je een adres kunt opgeven (kun je ook huren), dan is de rekening zo geopend en neem je je ATM/Debit Card direct mee.

 2. Curacao kan zich een garantstelling voor banken gewoon niet permitteren. Inderdaad is het beter om het geld in het buitenland te stallen. Daar een rekening openen en hier met de buitenlandse pinpas geld opnemen is het voordeligst. Als een lokale bank een dollarrekening aanbiedt, vraag dan wel even zwart op wit dat deze dollars bij devaluatie van de ANG hun waarde behouden. Er bestaan “Dollar” rekeningen die dat niet doen! Een ANG devaluatie van 30% moet niet worden uitgesloten. Moeten we wel even met SMX afstemmen en dat is lastig, maar als die een uitweg zien is devaluatie m.i. onvermijdelijk. IMF adviseerde ook om hier niet op de dollar over te gaan. Dan kun je immers niet devalueren en is de enige keus (zie Griekenland) om de lonen en pensioenen te verlagen. Horen we de vakbonden al? Dat het leven na devaluatie veel duurder wordt is logisch.

 3. Is wel gelezen en met de afbouw termijn ruim de kans de spaartegoeden naar een andere bank over te hevelen.
  Ook met het oog op de eigen munt en bank per 1-2011, uh..1- 2012, uh……….. 1-2013 enz.???
  Alsmede de financiele toestand van alles wat eigendom is van ons nieuwe land een te overwegen actie.

 4. Vroeger dachten we dat banken veilig waren, maar de afgelopen jaren hebben we de banken bij bosjes zien omvallen, ook in landen waarvan we dacht dat ze goed gereguleerd waren (Nederland, de VS).

  Feit is dat alle banken omvallen wanneer een groot deel van de klanten hun tegoeden opvragen, omdat een groot deel daarvan uitgeleend is.

  Het veiligst is het daarom om schulden bij de bank te hebben, dan verlies je niets als de bank omvalt. En als na nog enige jaren wanbeleid van het kabinet Schotte 2 de florin gedevalueerd wordt betaal je je schuldenin korte tijd lachend af, Het is nu dan ook het moment om een hypotheek af te sluiten en die over enige jaren na de devaluatie van de florin ineens geheel af te lossen.