• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Bonaire Nationaal Mariene Park, het Nationaal Park The Quill/Boven op St. Eustatius en het Nationaal Park de Sababank zijn erkend als ‘gebieden van bijzonder belang voor het Caribische Gebied’. Dit gebeurde eind oktober tijdens een bijeenkomst van het SPAW Protocol in de Dominicaanse Republiek.

De bijeenkomst vond plaats met de zestien landen die aangesloten zijn bij het Caribische verdrag voor bescherming van bijzondere gebieden en soorten.

Criteria
Om deze erkenning te krijgen moeten natuurparken voldoen aan een aantal strikte criteria voor het belang van het gebied voor de regio en de kwaliteit van de bescherming van het gebied. In totaal achttien natuurparken mochten deze formele erkenning van de SPAW Conference of Parties ontvangen, zes in de Franse gebiedsdelen, vier in de Verenigde Staten, de drie genoemde gebieden in de Nederlandse eilanden, twee in Belize, twee in Colombia en één in Cuba.

Ondersteuning
De door het SPAW Protocol erkende natuurparken vormen de basis voor een samenwerkingsprogramma dat de komende jaren ontwikkeld zal worden ter ondersteuning van de parken, met nadruk op de onderlinge verbanden tussen de gebieden vanuit zowel biologisch, cultureel, als menselijk perspectief. Natuurparken kunnen door de landen voorgedragen worden voor erkenning door het SPAW protocol, mits ze voldoen aan ecologische criteria zoals ecologische representativiteit, variëteit, huisvesting van bedreigde of zeldzame soorten of ecosystemen, of aanwezigheid van kritieke habitats voor bijzondere soorten.

Culturele waarde
Maar ze moeten ook voldoen aan culturele en socio-economische voorwaarden en bijvoorbeeld van belangrijke culturele of traditionele waarde zijn. Of economische of sociologische voordelen leveren voor toerisme of voor overleving van gebruikersgroepen zoals artisanale vissers of traditionele gemeenschappen. Verder moeten de gebieden wettelijk ingesteld en beschermd zijn en goed beheerd worden, gebaseerd op een aantoonbaar effectief beheersplan met duidelijke doelen, dat regelmatig geëvalueerd wordt.

Bescherming
Tijdens de SPAW meeting werd, naast beschermde gebieden, ook uitgebreid aandacht besteed aan de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten. Het SPAW protocol heeft bijlagen met bedreigde soorten die volledig beschermd moeten worden of, wanneer de bedreiging minder acuut is, duurzaam beheerd. Een werkgroep van het SPAW Protocol waarin ook Nederland zitting heeft, is bezig te evalueren of deze lijsten die in 1992 werden opgesteld, niet aangepast of uitgebreid moeten worden. Een honderdtal soorten werd geïdentificeerd die nader geëvalueerd moeten worden voor mogelijke opname in de bijlagen.

2 reacties op “Nationale parken Caribisch Nederland erkend”

 1. Bonaire krijgt behalve toerisme, ook nog de steun van Nederland. Komt wel goed met dat eiland.

 2. Mooi zo.
  Terwijl het de onderwater wereld bij Fuik tenonder gaat aan de hoogst biedende, behoud Bonaire z’n toeristisch aantrekkelijke Marien Park.
  Gelukkig want Bonaire moet het van het toerisme hebben.