• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Chris Schmitz zijn zorgen over het ontwikkelingsplan van het gebied bij Oostpunt.

De overheid heeft in het verleden gekozen voor duurzame ontwikkeling, ruimtelijk beleid conform het EOP en het tot stand brengen van een ecologische hoofdstructuur. Het onlangs door dezelfde overheid gepresenteerde economische en ecologische ontwikkelingsplan voor Oostpunt is hiermee in volkomen tegenspraak en betekent niet meer en niet minder dan het uitspreken van de doodstraf over dit grote en ongerepte natuurgebied en het voorliggende koraalrif. Hiermee wordt het algemeen belang van Curaçao onherstelbaar geschaad.

Aan de hand van literatuuronderzoek, een wel 10 dagen (sic) durend veldonderzoek en uitdrukkelijke wensen/opdrachten van opdrachtgevers, kwamen de ingehuurde Amerikaanse experts tot de conclusie dat minimaal 50 procent van Oostpunt zonder schade te berokkenen aan de natuur ontwikkeld kon worden. We hebben het dan over toeristische ontwikkeling als hotels, jachthavens, bungalowparken en golfcourses, woonwijken, nutsvoorzieningen, en een volledige daarbij behorende infrastructuur.

“Beschermende maatregelen” zoals het niet bouwen in moerasgebieden en/of wetlands, in rooien en op steile berghellingen lijken mij meer te maken te hebben met praktische bouwkundige (on)mogelijkheden dan daadwerkelijke ecologische motieven. Ik zou mijn huis ook niet graag in een gebied zetten dat voor een deel van het jaar onder water staat of afvoer van regenwater belemmerd. Ook het niet bouwen op karakteristieke heuveltoppen is voornamelijk cosmetisch en economisch van aard om de landschappelijke waarde (duurdere bouwkavels) en het uitzicht voor de toekomstige bewoners en bezoekers te behouden.

De voorstelling dat de rooien als corridors zullen fungeren voor de aanwezige flora en fauna klinkt ook mooi. In werkelijkheid zullen ze verworden tot de afvoerkanalen van alle vervuiling die in eerste instantie door aanleg van infrastructuur en bouw en daarna door de omliggende ontwikkelde gebieden/woonwijken veroorzaakt wordt. Vervuiling die direct op de koraalriffen terecht zal komen.

De koraalriffen van Oostpunt staan mondiaal bekend als behorend tot de beste van het Caribische gebied. Jarenlang wereldwijd wetenschappelijk onderzoek naar de achteruitgang van koraalriffen geeft als een van de hoofdoorzaken aan het ontwikkelen van achterland en kustgebieden en toeristische activiteiten. Ook zonder wetenschappelijke achtergrond is voor elke visser, duiker of snorkelaar het verschil tussen de koraalriffen voor Oostpunt en de rest van Curaçao meer dan duidelijk.

Je daar als “wetenschapper” van af te maken met het antwoord dat je vanaf de kant in zee hebt gekeken en dan te concluderen dat de omstandigheden van het koraalrif niet essentieel verschillen met die van de rest van het eiland laat me twijfelen aan het wetenschappelijk gehalte van de gehele studie.

Het antwoord dat het koraalrif buiten je opdracht lag omdat die zich slechts beperkte tot de ontwikkelingsmogelijkheden van het terrestrische gebied, lijken me eerder ingegeven door de opdrachtgevers. Hiermee zijn de zwaarst wegende aspecten die tegen ontwikkelingen van Oostpunt gebruikt zouden moeten worden willens en wetens bewust buiten spel gezet.

Ook de rol van de overheid is in deze op zijn minst dubieus. Het ruimtelijk beleid is in het verleden na uitgebreide studie, overleg en inspraak met alle belanghebbenden door de overheid vastgelegd in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan. We hebben het hier over een ruimtelijk beleid in het algemeen belang en niet in het belang van de een of andere grootgrondbezitter. Het is niet voor niets geweest dat Oostpunt de status van conserveringsgebied heeft gekregen.

Door bestemmingswijzigingen door te drukken zonder de daarvoor wettelijk vastgelegde procedures te hanteren en/of deze procedures aan te aan te passen lijkt verdacht veel op gelegenheidswetgeving om belanghebbenden te accommoderen.

Politici en ambtenaren die aan deze ontwikkelingen hun medewerking verlenen uit onwetendheid zijn naïef. Als ze de essentie van het ruimtelij beleid inclusief natuurbescherming/beheer niet begrijpen zijn ze dom, en als ze willens en wetens hieraan meewerken om er politiek of anderzijds voordeel uit te behalen zijn ze corrupt.

Wil je ook iets delen met de wereld? Stuur je ingezonden brief naar redactie@versgeperst.com!

11 reacties op “Ingezonden: Doodstraf Oostpunt”

 1. Helemaal mee eens met de heer Schmitz, hoewel ik wel wat begrip heb voor de Heer Maal , maar het moet maar bij 1 hotel dan blijven ver van de kust.

 2. Het gaat hier om het lange termijn belang. Maak er met internationale steun en ervaring zo snel mogelijk een nationaal park van zodat de maffia er geen grip op krijgt.

 3. @Nardy
  We kunnen wel wat buitenlandse investeerders gebruiken op dit moment. Ik denk dat alle partijen op een lijn te brengen zijn en voor een duurzame ontwikkeling zijn. Je moet de juiste mensen bij elkaar zien te krijgen om een duurzaam ontwikkelingsplan te maken. En Curacao heeft zijn eigen resources die dat kunnen. Marine bioloog Dolf Debrot zou zeker deel uit moeten maken van zo’n team.

 4. Hopelijk wordt de integere reactie van Chris Schmitz (iemand met zo’n staat van dienst op het gebied van natuurbescherming en natuurbehoud op Curaçao) niet zomaar genegeerd.

 5. Het betoog van Schmitsz is weer hetzelfde als sinds de jaren 90, toen hij ook mondstuk was van zelfde groepje die zich steeds eigenaartje willen maken van andermans terrein, op kosten van de gemeenschap. Dat is niet alleen bj Oostpunt het geval. Ze denken niet aan anderen, maar zelf lekker heerlijken ten koste van Curacao. Willie Maal heeft altijd gepleit voor gecontroleerde duurzame ontwikkeling van delen van Oostpunt en heeft telkens gerechterlijk gelijk gekregen over 20 jaar lang. Ik zie Schmitz en zijn milieugroentjes nooit daadwerkelijk iets doen, alleen iedereen anders aantijgen van corruptie en zelfverrijking, terwijl ze alleen an parasieteren weten en leugens verspreiden om alles te blokjeren. Er zijn genoeg regels waarbinnen Maal en iedereen zich moet houden, en tenminste kan Pais Korsou mogelijk een beetje werk krijgen in Oostpunt en een huis bouwen boven de wind van de Isla ooit. Ik hoor Schmitsz daar nooit over, en de rest ook niet als er giftige stoffen worden rondgeblaast, of begraven onder de grond, of mijn kind vergast op de MIL, of zwavel gedumpt, RaRa waarom?. Of krijgen zij DAAR iets om stil te blijven, dat ze van Maal niet krijgen? Ik ben met mijn oom een keer of drie op land van Maal mogen gaan vissen over de jaren en heb gezien wat voor troep daar plaatsvindt allemaal, terwijl iedereen maar praat over natuurbehoud, en alles dwarsboomt maar niemand iets zelf bijdraagt. Maal heeft het heus niet altijd erg mee daar, maarhij doet wat hij kan ondanks.En het volk moet dan maar weer boeten en miljoenen aan Maal betalen als de Amigus di Tera etc weer het plan Oostpunt willen blokkeren. Dragen jullie daar maar een keer direct bij, en niet uit andermans geld. Sterlletjehuichelaars zijn julie.

 6. Land van Maal wordt een beetje van allemaal?

  http://www.rnw.nl/caribiana/article/land-van-maal-wordt-een-beetje-van-allemaal

 7. @Chris Schmidtz: “Het ruimtelijk beleid is in het verleden na uitgebreide studie, overleg en inspraak met alle belanghebbenden door de overheid vastgelegd in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan. We hebben het hier over een ruimtelijk beleid in het algemeen belang en niet in het belang van de een of andere grootgrondbezitter. Het is niet voor niets geweest dat Oostpunt de status van conserveringsgebied heeft gekregen.”

  Dit is een pertinente onwaarheid:.
  Familie Maal werd niet betrokken bij het vorige EOP. Sterker, werden niet eens gehoord bij het vorige EOP over hun eigen land! Er was GEEN ENKELE ONDERZOEK in het kader van het EOP, noch door DROV, noch CARMABI, noch STINAPA, noch wie dan ook. Er werd naar de kaart gekeken en besloten zonder enige inspraak, overleg of onderzoek dat ge grond van familie Maal conserveringsgebied werd.

  De huidige experts hebben meer onderzoek gedaan, en meer verldwerk gedaan dan alle andere ooit in het kader van vorige EOP hebben gedaan.

 8. @ Lion,die waarborgfunktie stelt niet veel voor,dat heb je kunnen zien bij de screening en de bestuurswaarborg van het ex cabinet maffia shroot 1

 9. Gelukkig hebben we ook hier gelukkig de waarborgfunctie van het koninkrijk, wat zich middels allerlei biodiversiteitsverdragen mede namens Curacao gebonden heeft en zich niet zal gaan bezig houden met bio-piraterij. Of niet dan ??….

 10. De 2 zussen en 1 broer Maal hebben het grootste achtertuintje van het Koninkrijk.
  Dit kost hen jaarlijkse tonnen aan grondbelastingen en onderhoud van de wegen.
  Ook de moeite en het gevaar van het vrijhouden van hun tuinperk van de nodige coke-traffikers en Isla-directeur Pedro Jiménez bleek bepaald geen sinnekuur.

  Het was makkelijk van het EOP deze 11% van Curacao in 1 klap als natuurgebied te bestempelen. Waren hiermee niet de prive-rechten van deze 3 burgers aangetast? Namens Erven Maal vond de rechter dit ook. Door af te zien van het smartegeld van 160 miljoen (dus het vermeende ‘winstbejag’ argument van Erven Maal was hiermee wel van tafel) is de weg vrijgemaakt om een DEEL van het bestemmingsplan aan te kunnen passen.

  Natuurlijk is menig zeeappel (marinebioloog) het hiermee niet eens. Overal vallen argumenten vandaan te halen. Maar van de Oostpunt-natuur weten de erven Maal alles , ze zijn erin opgegroeid en dragen het in hun hart. Ik ben blij dat de ‘kwestie Maal” eindelijk zijn oplossing nadert na decennia strijd.

 11. Amerikanu a papia, Amerikanu ta sabe lo todo.
  Dit gaat al jaren zo. Men huurt een of andere Amerikanu in en viola de buit is binnen anno 2012, nog steeds.