• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het magazine Modus, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek, neemt in de derde editie van dit jaar de sociale- economische situatie van Curaçao onder de loep. Onder andere het bruto persoonlijk inkomen en de positie van de jeugd op de arbeidsmarkt komen en aan bos.

Het bruto nationaal inkomen over de jaren 2007 tot en met 2009 wordt gepresenteerd in Modus. Ook aan recentere tijden wordt aandacht besteed: zo gaat het blad in op de Census 2011. Er wordt een vergelijking gemaakt van leeftijds- en geslachtsratio’s en een analyse van zogenaamde ‘cohort survival rates en ratio’s’. Als vierde onderwerp gaat Modus in op ‘Restorative Justice’, een alternatieve vorm van criminaliteitsbestrijding en rechtspleging.

Modus kopen
Magazine modus verkrijgbaar bij het CBS in Fort Amsterdam voor 15 gulden. Een abonnement op het blad is ook mogelijk voor 40 gulden. Je ontvangt dan vier keer per jaar een editie van Modus op de deurmat.

www.versgeperst.com