CURAÇAO – Het besluitvormingsproces voor de introductie van nieuwe maatregelen op het gebied van gezondheidszorg is vertraagd door de afwezigheid van een actieve Raad voor de Volksgezondheid. Met de aanstelling van nieuwe leden wordt de belangrijke taak van deze raad weer opgepakt.

De interim-minister van Gezondheid, Natuur en Milieu Stanley Bodok verklaarde vanmiddag tegenover Radio Hoyer 2 dat de Raad voor de Volksgezondheid in een soort ‘winterslaap’ verkeerde. Het gaat Bodok te ver om de regering Schotte deze ‘winterslaap’ te verwijten; feit blijft dat de vorige regering na het aflopen van de termijn van leden van de Raad voor de Volksgezondheid geen nieuwe leden heeft aangesteld. De volksgezondheid is volgens Bodok door de afwezigheid van de Raad voor de Volksgezondheid niet in gevaar geweest.

Bodok legt aan Rick Hart van Radio Hoyer uit wat de functie van de Raad voor de Volksgezondheid is

3 reacties op “Besluitvormingsproces gezondheidszorg vertraagd”

  1. De volksgezondheid is inderdaad niet in gevaar gekomen doordat Minister Constancia verzuimt heeft om de nieuwe leden van de Raad voor de Volksgezondheid te benoemen op basis van de voordracht die aan haar is gedaan. Dat er andere ontwikkelingen waren die wel aanleiding hebben gegeven tot het in gevaar komen van de volksgezondheid, doet daar niet aan af. De taak van de Raad is een adviserende, de Minister hoort te zorgen dat de volksgezondheid niet in gevaar komt.

  2. Het is netjes te beweren dat het niet aan de regering Schotte gelegen heeft.
    Maar iedereen die een beetje na kan denken weet dat iemand met vervalste diploma”s geen minister van gezondheid mag worden.
    het hele kabinet Schotte was trouwens een aanfluiting.

  3. “Niet in gevaar geweest” ?? Meneer Bodok heeft hier duidelijk GEEN verstand van.